Airbnb størst i Frankrig – men ikke på skatten

Paris er blevet det internationale boligudlejningsselskabs førende leverandør. Ifølge en analyse fra avisen Le Parisien er der på Airbnbs site 60.000 tilbud om lejligheder i Byernes By og Frankrig er næststørst i verden efter USA.

Trods det, skriver avisen, betalte selskabet blot ca. 90.000 Euro i skat til den franske stat i 2016. Selskabet er i lighed med flere andre globale virksomheder registreret i Irland, som har lavere selskabsskat end de øvrige lande i EU.

Tidligere har den franske stat stævnet Google for at have betalt for lidt i skat i landet, men tabte sagen. Også Google er som selskab registreret i Irland.

Nyvalgte præsident Emanuel Macron lovede i sin valgkamp i april, at han vil arbejde for på europæisk niveau at få indført ens niveauer for at forhindre skattetænkning landene imellem.