Airbnb taber milliarder i London

TURISME: Boligudlejningsportalen Airbnb står til at miste bookinger for 400 mio. dollars i London i år efter byen indførte en ny 90 nætters regel. For nylig sagde Airbnb nej til skatteaftale i Danmark.

Londons nye regel indebærer, at værter maksimalt må udleje deres bolig 90 nætter om året. Det skrappere standpunkt kommer samtidig med, at Financial Times har afsløret, at en tredjedel af de besparelser, Airbnb giver rejsende – sammenlignet med hotelpriser – kommer fra skattefordele i det San Francisco-baserede selskabs forretningsmodel.

Myndigheder i mange lande har ifølge Reuters beklaget, at Airbnb vender det blinde øje til regelovertrædelser. For nylig afviste Airbnb tilbud fra den danske regering om at indberette indtægter til Skat. Regeringen ville give udlejere skatterabat, hvis Airbnb indgik aftale om indberetning. Målet var at mindske sort økonomi.

”Det er ikke overraskende, at Airbnb takkede nej. Rundt om i Europa er der ikke fortilfælde for, at Airbnb har taget imod en fremstrakt hånd. Airbnb begynder først et samarbejde, når der stilles krav,” sagde Horestas politiske direktør, Kirsten Munch, kort før jul og tilføjede: ”Det handler om konkurrence på lige vilkår. Privatudlejning er eksploderet. Vi vil gerne konkurrere på pris, men det kræver, at vi får samme vilkår, når det gælder skat og andre afgifter.”

Fra Dansk Erhverv lød det: ”Hvis Airbnb ikke vil indberette frivilligt, må myndighederne se på overførslerne fra Airbnb til brugerne, så der er sikkerhed for, at de betaler skat.”

”Vi er enige i regeringens ambitioner om at favne deleøkonomien. Men det skal ske under ordnede forhold. Der skal f.eks. være styr på skattedelen, så deleøkonomien ikke blot er en konkurrenceforvridende sektor. Hvis de deleøkonomiske tjenester ikke vil spille bold, må skatteministeren se på overførsler fra Airbnb til de danske brugere og den vej rundt finde ud af, om der skal betales skat på udlejning,” sagde Jacob Ravn, skattepolitisk chef i Dansk Erhverv.

Airbnb vokser så hurtigt, at lovgivningen har svært ved at følge med. Derfor er der behov for at se på regulering, lyder konklusion i en ny rapport om digitalisering af turisterhvervet fra Det Nationale Turismeforum.

Konklusionen glæder Horesta, hvis adm. direktør, Katia Knipschildt Østergaard, før jul sagde: ”Vi har længe gjort opmærksom på, at de nye digitale tjenester har skabt en ny virkelighed, som på mange områder har overhalet lovgivningen indenom. Derfor er der behov for at se på, hvordan vi på den ene side kan åbne armene for Airbnb, og på den anden side sikre, at der bliver sat lovgivningsmæssige rammer op, så man bl.a. sikrer fair konkurrence og undgår sort økonomi.”

Det Nationale Turismeforum skriver bl.a. i sin konklusion, at ”reguleringen af disse nye uhåndterlige digitale forretningsmodeller, eksempelvis Airbnb, bliver vanskeliggjort af, at deres popularitet accelererer som det politiske arbejde har svært ved at håndtere.”

Katia K. Østergaard sagde: ”Mens Airbnb er blevet reguleret i de fleste af vores nabolande, har politikerne foreløbig intet gjort her i Danmark. Der er behov for et opgør med forestillingen om, at Airbnb er deleøkonomi i småtingsafdelingen. Der er tale om hardcore business. Det er en forretningsmodel, som vokser på helt andre vilkår end konkurrenternes.”

I New York gjorde man det i oktober sidste år ulovligt at udbyde boliger til udlejning i mindre end 30 dage på Airbnb. Sker det alligevel, vil det koste 7.500 dollars i bøde. I Berlin har bystyret ulovliggjort korttidsudlejning af over 50 pct. af en bolig. Prisen for at se stort på forbuddet vil være 100.000 euro.

Men også i andre store Airbnb-byer er der grebet ind og gennemført sanktioner. I Barcelona har Airbnb fået bøde på 60.000 euro for at udbyde boliger til leje uden de nødvendige tilladelser. I Amsterdam er der indført et loft over udlejningen på 60 dage. Airbnb har accepteret kravet efter at være blevet truet med en retssag af bystyret.