Den spanske gourmetaften på Bernstorff Slot.

Betalingsarrangementer frem for gratis events

Den Spanske Stats Turistbureau er gået i gang med at afprøve nye metoder til at komme i kontakt med det danske marked. Spansk gourmetaften på Bernstoff Slot er et eksempel.

De udenlandske turistbureauer i Danmark har brug for nye måder at komme i kontakt med danske turister på. En god måde at gøre det på er events, hvor turistbureauerne går sammen med firmaer fra andre brancher om at skabe opmærksomhed om bestemte geografiske...