Etablerer privat trafikselskab i Grønland

Et nyt konsortium bestående af Air Alpha A/S, Albatros Travel A/S, Profil Rejser A/S og Topas Adventure Travel A/S arbejder på at overtage Arctic Umiaq Line A/S og Air Alpha Greenland A/S.
Baggrunden for konsortiet Arctic Travel Group A/S’ (ATG) arbejde er, at Landsstyret har ønsket at privatisere Arctic Umiaq Line A/S (AUL) fra årsskiftet, og ATG er således gået i gang med at analysere grundlaget for drift af rederiet på kommercielle vilkår.
Analysearbejdet skal være afsluttet den 14. oktober, og ATG skal herefter tilkendegive over for Landsstyret, hvorvidt konsortiet ønsker at overtage væsentlige dele af AUL.
Falder undersøgelserne og efterfølgende forhandlinger med Hjemmestyret positivt ud, forventer ATG at genoptage det populære fly/skib koncept med flyvning fra Danmark til Kangerlusssuaq og videretransport med skib langs kysten. Alternative produkter inden for flytrafikken såvel internet i Grønland som til og fra Grønland vil også blive undersøgt.
Ifølge en pressemeddelelse fra ATG er det målsætningen med dannelsen af ATG A/S at tilbyde såvel det grønlandske samfund som de mange turister, der ventes at komme til landet i de kommende år, et supplement til den eksisterende trafikstruktur. Desuden ønskes bevaret et professionelt selskab inden for passagerskibssejladsen samt etableret supplerende atlantforbindelse og intern beflyvning, som kan tilgodese rejseselskabernes varierede udbud af rejser til Grønland. Derudover håber konsortiet at kunne give den grønlandske befolkning mulighed for fremover at kunne rejse internt i landet med kystpassagerskibe.

Skrevet af