Danmark halter bagefter

TURISME: Antallet af turister på verdensplan stiger, men dansk turisme kan ikke følge med. Turismen voksede i første halvdel af 2017 med 8 pct. i Europa, men kun 3,3 pct. i Danmark.

På verdensplan voksede den globale turisme med 6 pct. i første halvdel af året til stor gavn for det lokale erhvervsliv. Danmark får også sin andel af turisterne med 3,3 pct. men det er blot lidt over halvdelen af det globale gennemsnit og endnu mindre sammenlignet med de 8 pct. som Europa tegner sig for.

”Vi må konstatere, at vi i Danmark ikke får vores andel af den internationale turismevækst. Tallene tegner et billede af, at konkurrenterne vokser hurtigere end os, og det betyder, at vi misser en oplagt chance for at tiltrække vækst,” siger Katia K. Østergaard, adm. direktør i Horesta, der gerne så, at man fulgte Dansk Folkepartis forslag om at sidestille branchens energiafgifter, der er en stor udgiftspost, med øvrige erhverv.

”En ligestilling af erhvervets energiafgifter vil styrke turisterhvervets rammevilkår, hvilket giver det danske overnatningserhverv bedre forudsætninger for at konkurrere med virksomhederne i nabolandene. Tiltag som dette vil uden tvivl medføre, at Danmark får en større del af det internationale turismeboom. Der er eksportindtægter i milliardklassen på spil og dermed tusindvis af danske arbejdspladser”, siger Katia K. Østergaard.

I første halvår af 2017 var der næsten 600 mio. internationale rejsende. Det er en fremgang på 36 mio. turister sammenlignet med samme periode i 2016, hvilket gør halvåret til det bedste i turismen siden 2010.