I Østrig tester man i øjeblikket batteritog. Foto: ÖBB

Danmark vil teste batteritog

Fra slutningen af 2020 skal der laves prøvekørsler med batteridrevene tog på danske jernbaner på Sjælland og i Jylland.

Batteridrevne tog lyder måske som noget, der hører hjemme på en modeljernbane. Der findes imidlertid allerede fuldvoksne tog, som drives af batterier, og allerede fra næste år vil man kunne opleve batteridrevne tog på de danske jernbaner.

Transportminister Benny Engelbrecht (S) har aftalt med regionsrådsformændene fra Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Midtjylland at afprøve batteritog på strækningen mellem Helsingør og Hillerød samt på Lemvigbanen.

På den baggrund vil leverandører af batteritog på skift blive indbudt til prøvekørsler, som tænkes afholdt i slutningen af 2020 og første halvdel af 2021.

”Batteritog indeholder spændende perspektiver for togdriften i Danmark. Ikke nok med at batteritog kan reducere Danmarks udledning af CO2, det skaber også grundlaget for en bedre trafikbetjening. Samlet set tyder meget derfor på, at batteritog kan være en vigtig brik for fremtidens togdrift i Danmark,” siger transportminister Benny Engelbrecht.

Batteritog i Nordvestsjælland
Aftalen er indgået på baggrund af, at Transport- og Boligministeriet i samarbejde med DSB og Movia har gennemført en analyse af batteritogsdrift i Nordvestsjælland.

Analysen viser, at lokalbanestrækningen fra Holbæk til Nykøbing Sjælland er velegnet til batteritog, og at en omlægning af driften vil give økonomisk mening fra omkring 2025, hvor der formentlig vil være behov for næste udskiftning af dieseltog.

Hvis der derefter også indsættes batteritog mellem København og Kalundborg, vil der kunne etableres samdrift mellem Nordvestbanen og Odsherredbanen, som muliggør en helt ny direkte togforbindelse mellem Nykøbing Sjælland og København.

Kører allerede i Østrig og Tyskland
Batteritog er i dag indsat i prøvedrift med passagerer i Østrig, ligesom det bliver afprøvet i Tyskland, hvor der også er afgivet ordre på batteritog. Nu kan Danmark måske blive det næste sted, hvor teknologien skal indføres.

”En afprøvning af batteritog i Danmark vil give de relevante parter en nyttig erfaringsindsamling fra praktisk drift, inden vi potentielt afgiver ordre på batteritog til passagerdrift. Det vil samtidig give passagererne mulighed for at prøve batteritog i dagligdagen på de danske skinner. Min forhåbning er, at vi fra midten af 2020erne vil se batteritog i daglig drift i Danmark,” siger Benny Engelbrecht.

 

Relaterede artikler:

Stadig flere firmarejsende stiger på toget i Sverige

Stadig flere højhastighedstog på Europas jernbaner

DSB opgraderer IC3-togene