Dansk rejsekoncern nærmer sig 100 mio. kr.

REJSEBUREAUER: Rejsebureaugruppe bag seks danske rejsebureauer kom godt ud af 2016. Omsætningen steg til 90 mio. kr. og overskuddet blev 5,8 mio. kr. efter skat. ”Et absolut tilfredsstillende resultat,” siger ejeren.

Ruby Rejser, en del af Sunway Group fra Aarhus, havde et godt 2016 med stor vækst på salg af specialrejser.

”Vi havde et mål for Ruby Rejser om vækst i 2016, og det blev indfriet,” siger Mads Bygballe, direktør for Ruby Rejser og ejer af Sunway Group, der samlet har 26 medarbejdere. Ruby Rejser har i 2015/2016 opnået et resultat på 3,5 mio. kr. før skat, mod 1,5 mio. kr. året før.

”Det er vi godt tilfredse med, og forventer i år at fortsætte den positive tendens,” siger Mads Bygballe og tilføjer: ”Selve Sunway Group havde generelt et godt 2016 med positive resultater i sine andre rejsebureauer, bl.a. Seatravel og Travelnorth Incoming. Omsætningen var stigende og rundede 90 mio. kr. med et overskud på 5,8 mio. efter skat. Et absolut tilfredsstillende resultat. En del af succesen skyldes de synergier, vi kunne opnå på tværs af organisationen, senest med Strobel Travel, som blev købt medio 2016.”

I forbindelsen med købet af Strobel, sagde Mads Bygballe sidste år til standby.dk: ”Vi er glade for at få Strobel ind i Sunway Group. Strobel passer fint med de andre rejser, vi sælger.” Mads Bygballe forventede, at Sunway-koncernen samlet i 2016 rundede 20.000 gæster og omsætning på over 100 mio. kr. Det blev så ”kun” til 90 mio. kr., men de 20.000 gæster blev nået.

”Sunway Group har et bredt produktudbud. Det gør os mindre sårbare over udefra kommende faktorer,” siger Mads Bygballe.

Sunway Group solgte sidste år sin 15 pct. ejerandel i Mycruise Holding. Om salget siger Mads Bygballe: ”Vi fik mulighed for at sælge vores minoritetspost i Mycruise, hvilket gav os mulighed for at fokusere 100 pct. på vores egen forretning.”

Sunway Group ejer seks rejsebureauer fordelt på tre CVR-numre: Ruby Rejser, Travelnorth Incoming og

Seatravel.