Danske hoteller lider af underskud

hotelnøgler.ashx_En gennemgang af årsregnskaber for 390 danske hoteller fra erhvervsdatabasen NN Markedsdata bestilt af epn.dk viser, at 51% havde underskud i det seneste indleverede regnskab og af dem havde 120 underskud tre år i træk.

Flere store hotelkæder kæmper også med underskud. For eksempel havde Tribe Hotel Management Danmark A/S, der driver flere First Hotels i Danmark, i 2011 et underskud på 72 millioner kroner. Året før var underskuddet 113 millioner. Scandic Hotel A/S, der driver 23 hoteller i Danmark, havde i 2011 et underskud på 70,5 millioner kroner og året før på 71,7 millioner, mens Cabinn A/S med otte hoteller i 2011 havde et underskud på 3 millioner kroner og året før på 19 millioner.

I perioden 2007-2012 steg antallet af værelser fra 36.059 til 42.808 – en stigning på 18,7%. I samme periode faldt omsætningen pr. solgt værelse med 7,8%.

“Kriseårene har kostet dyrt. De ramte, da kapaciteten voksede betydeligt, mens overnatningstallet ikke fulgte med. Det er først nu, vi ser, at der flere steder er ved at være gæster nok til at fylde værelserne,” siger Katia K. Østergaard, adm. direktør for Horesta til epn.dk.

“Hvis vi skal skabe vækst, er det nødvendigt, at kapaciteten forøges. Men væksten kommer ikke fra dag til dag, og i den tid det tager at bygge markedet op, er det mindre sjovt,” siger hun.

Omsætningen faldt efter 2008 men har siden fundet fodfæste. En del hoteller har effektiviseret driften, men for mange er det ikke nok til at sikre en positiv bundlinje. Det er især nyetablerede hoteller, som har underskud.

Som led i regeringens vækstpakke løftedes momsfradraget for virksomheders hotelovernatninger fra 50 til 75%. Det øgede momsfradrag skal forbedre hotellernes konkurrenceevne og trække flere gæster til.

Siden 2007 er antallet af hotelovernatninger steget med knap 12%, og Katia K. Østergaard mener, at det øgede momsfradrag giver endnu flere overnatninger – især fra udlandet.