DSB skal spare en milliard

Jesper Lok.

De kommende år sættes fokus på at køre effektivt og til tiden, spare en milliard kroner og etablere en resultat- og forbedringsorienteret kultur.

Det fremgår af et interview i Berlingske Business med DSBs adm. direktør Jesper Lok, der nu har været et halvt år på posten og regner med, at 40% af sparemålet bliver nået allerede i år. Samtidig præsenterer han yderligere to mål, nemlig at togene skal køre mere effektivt, og at der skabes en resultat- og forbedringsorienteret kultur.

Jesper Lok kommer fra en stilling som adm. direktør i rederiet Svitzer, som ejes af A.P. Møller – Mærsk, og han betragter det helt klart som en fordel at have været i det private erhvervsliv før DSB og mener han kan bruge sine erfaringer herfra.

Han nævner blandt andet, at A.P. Møller er præget af en kulturbærende grundfortælling, hvor alle ved, hvad der skal til, og det håber han også kommer til at gennemsyre DSB. Hertil kommer enkelhed i løsningen af komplekse opgaver og en konstruktiv personaleledelse.

“Vi har løst de udfordringer, der er her og nu, samtidig med at vi prøver at lægge et stærkt fundament for fremtiden. Det er et langt sejt træk og her kommer vores grundfortælling til at spille en stor rolle for, hvor vi skal være med til at skabe sammenhold og pålidelighed i dansk kollektiv trafik.”