Britisk MyTravel igen i retten

Britisk MyTravel igen i retten
Knap er retsstridighederne ovre for det britiske MyTravel, som bl.a. ejer Spies, Tjæreborg og Ving, før nye kan begynde. I den seneste sag mistede banker og investorer retten til at få et udbytte af den nødvendige økonomiske rekonstruktionsplan, som MyTravel har skabt, og har derfor anket sagen. Selskabet har tilbudt investorerne 8 pct. af aktierne i det rekonstruerede selskab, men de ønsker 15 pct. Samtidig rykker rejsekoncernens deadline tættere på, idet de skal have en løsning parat inden nytår. Ellers mister MyTravel sin charterlicens. Civil Aviation Authority udsteder denne tilladelse, hvis der kan stilles en garanti på en vis andel af selskabets omsætning.
Det nordiske MyTravel er et selvstændigt selskab, og problemerne i Storbritannien har derfor ikke umiddelbart nogen indflydelse på den nordiske søster, men hvis det mislykkes britisk MyTravel at blive rekonstrueret som koncern, og selskabet går i betalingsstandsning, kan et salg af de nordiske aktiviteter være en konsekvens.
(Børsen, 3/12)

Skrevet af