Enighed om ny Storstrømsbro

Finansieringsaftalen er endelig kommet på plads efter gentagne tilløb fra partierne bag Trafikforliget.

Den vigtige nye bro over Storstrømmen er budgetteret til 3,9 milliarder kroner og de penge kan man hente fra indkøbet af nye signalsystemer til jernbanenettet, som blev billigere end forventet, skriver dr.dk.

Forligspartierne er også enedes om at søge EU om 112 millioner kroner i tilskud til projektet, som nu endeligt kan sættes i gang.

Alle Folketingets partier på nær Enhedslisten enedes i 2012 om anlæg af en ny bro mellem Sjælland og Falster, fordi broen fra 1937 er fyldt med revner og helt slidt ned.

Men man kunne ikke i første omgang blive enig om en finansieringsmodel, så forhandlingerne brød sammen i november. Det er de forhandlinger, som nu er genoptaget og har ført til det positive resultat.