Administrerende direktør i Dansk Industri, Lars Sandahl Sørensen, der har været med til at forhandle den nye lønkompensationsaftale. Pressefoto: for DI, Thomas Arnbo.

Erhvervsorganisationer tilfreds med lønkompensation

Dansk Erhverv og Dansk Industri, der begge er med i den nye aftale, er umiddelbart tilfredse med at regeringen og arbejdsmarkedets parter indfører midlertidig lønkompensation.

”Coronakrisen er stadig i sin vorden. Derfor er det helt rigtigt, at regeringen nu indfører midlertidig lønkompensation for de ansatte i virksomheder, som er særligt hårdt ramt af krisen,” lyder det fra Dansk Erhverv efter søndagens pressebriefing i statsministeriet.

”Verden er lukket ned, Danmark er lukket ned, og det sætter sig dybe spor i vores erhvervsliv. Flere brancher er ved at lukke,” siger administrerende direktør i Dansk Erhverv, Brian Mikkelsen, i en pressemeddelelse og forsætter:

”Nu har de dårlige nyheder stået i kø de sidste mange dage, men jeg meget tilfreds med, at regeringen har lyttet til Dansk Erhvervs ønske og nu indfører lønkompensation. Det er et vigtigt tiltag, der sammen med de øvrige hjælpepakker skal være med at holde hånden under danske virksomheder og arbejdspladser.”

Brian Mikkelsen understreger, at yderligere tiltag er nødvendige: ”Krisen kan vare længe, der bliver behov for flere tiltag. Der er blandt andet brug for en helt særlig hjælpepakke til turismeerhvervene og alle sideerhververne. En hel sektor i Danmark er udfordret – og for manges vedkommende bragt på randen af konkurs. Der skal handles på dette nu.”

Lønkompensation kan redde arbejdspladser
Fra Dansk Industri siger administrerende direktør, Lars Sandahl Sørensen, i en pressemeddelelse:

”Aftalen om lønkompensation vil redde arbejdspladser, redde virksomheder fra lukning, og kan være med til at begrænse nogle af de permanente skader på vores samfund.”

Ifølge DI kan aftalen blive en tiltrængt redningskrans til mange virksomheder, som er presset hårdt på deres levegrundlag og står over for at skulle afskedige medarbejdere.

”Aftalen vil redde arbejdspladser, redde virksomheder fra lukning, og den kan være med til at begrænse nogle af de permanente skader på vores samfund,” siger Lars Sandahl Sørensen og tilføjer:

”Aftalen her er ikke noget endegyldig svar på de massive problemer, virksomhederne står med. Vi kommer til at se flere konkurser og afskedigelser. Og der vil være brug for flere erhvervspolitiske tiltag målrettet særligt hårdt ramte brancher som eksempelvis luftfarten.

Aftale om lønkompensation i korte træk
Den statslige lønkompensation til fyringstruede lønmodtagere vil udgøre ¾ af de samlede lønudgifter for de omfattede medarbejderes løn månedligt, dog maksimalt 23.000 kroner per måned per fuldtidsansat. For timelønnede kan den statslige lønkompensation udgøre 90 procent, dog maksimalt 26.000 kroner per måned.

Virksomhederne kan være omfattet af ordningen i maksimalt tre måneder, og det er en forudsætning for at bruge ordningen, at virksomheden ikke afskediger medarbejdere eller anvender andre ordninger, som giver mulighed for at sende dele af medarbejderne hjem uden løn.

Aftalen gælder virksomheder, der står overfor at skulle fyre mindst 30 procent af medarbejderne eller mindst 50 ansatte. Virksomhederne skal fortsat betale fuld løn i perioden. Aftalen indeholder et benspænd om, at de ikke må fyre nogle, mens der holdes på andre medarbejdere.

Ordningen gælder frem til 9. juni med virkning fra 9. marts.

Relaterede artikler:

DRF: Massefyringer i rejsebureauer uden akut politisk hjælp

Dansk Erhverv: Ny rejsevejledning konkurstruer rejsebranchen

Fyringer i to store danske hotelkæder