Erstatning fra Risskov til elever

Det fremgår af en kendelse fra Tvistighedsnævnet, som har dømt Risskov Rejser A/S til at betale henholdsvis 112.613 og 105.438 kr. til to af bureauets tidligere elever. Beløbet er forskellen på elevernes løn og den overenskomstmæssige løn, aftalt mellem HK/Privat og Horesta, skriver jp.dk.

 

Tvistighedsnævnet henviser til erhvervsuddannelsesloven, som blandt andet siger, at lønnen mindst skal være den overenskomstmæssige løn for uddannelsesområdet.

 

Risskov Rejser forholder sig ikke konkret til kendelsen, da man er indstillet på at anke den.

Skrevet af Flemming Juul