Færre nødtelefoner på Øresundsbron

Mobiltelefoner og effektiv overvågning gør nødtelefonerne overflødige. Fremover vil de kun være i tunnelen på Øresundsforbindelsen.

De 222 nødtelefoner på Øresundsbron skal reduceres til 184. I løbet af næste år vil 38 udendørs telefoner blive fjernet, men telefonerne i tunnelen forbliver. De resterende erstattes med skilte, som viser, hvor man skal ringe hen, hvis man har brug for hjælp.

”Vi har vurderet, at der ikke længere er et behov for faste nødtelefoner ude på broen”, siger teknikansvarlig Peter Myrbäck. ”Den nye teknik har forbedret trafikovervågningen, og samtidig kan kunderne hurtigt selv ringe efter hjælp via mobiltelefoner”.

”Når man bygger et så stort anlæg for første gang, er det meget svært at forudse alle behov i 100 års levetid. Det er naturligt, at visse løsninger overdimensioneres. Vi ser hele tiden på drift- og vedligeholdelsesomkostningerne, aktuelle behov og bedst-før-dato på principielt alt. Vi vil gerne undgå unødige udgifter for noget, som ikke er nødvendigt ud fra et sikkerheds- og driftssynspunkt, samtidig med, at vi ser på nye, moderne løsninger, og skifter til mere effektiv og moderne teknik”, siger Niclas Malmström, chef for teknisk drift ved Øresundsbro Konsortiet.