Fart på udenrigstrafikken i Aalborg

AALBORG LuftHavnUdenrigstrafikken viser positive tendenser i marts og tegner sig for en fremgang på 30,3%. 26.878 rejste til og fra Aalborg Lufthavn i marts 2015 mod 20.631 i marts 2014.

”Vores netværksselskaber – KLM, Turkish Airline og SAS – performer rigtigt godt, og bliver nu udvidet med Lufthansa, så vi er ret optimistiske omkring udenrigstrafikken”, siger lufthavnsdirektør Søren Svendsen.

Chartertrafikken er til gengæld gået tilbage med 18,2% i forhold til samme måned sidste år, idet 11.529 fløj til og fra Aalborg i 2015 mod 14.091 i marts 2014.

Indenrigstrafikken viser et fald på 19,3%, hvilket svarer til 15.957 passagerer, hvoraf de ca. 12.000 kan tilskrives Norwegians 11 dage lange strejke.

”Vi har været relativt hårdt ramt af Norwegians strejke, og det ses tydeligt i tallene for denne måned. Strejken kan dog ikke tilskrives hele tilbagegangen på indenrigstrafikken”, slutter Søren Svendsen.

I forhold til 2014, hvor der fløj 117.213 passagerer til og fra Aalborg Lufthavn, fløj der i marts 2015, 104.941 passagerer, hvilket er en samlet tilbagegang på 10,5%.