Debat: Beskylder Forbrugerrådet for vildledning

Af skadedirektør Jørgen Pedersen, Gouda Rejseforsikring

Forbrugerrådet – med jurist Anne Dehn som talskvinde – har de seneste dage været på en farlig kurs i bestræbelserne på at nedtone konsekvenserne af ændringerne i Rejsesygesikringen.Forbrugerrådet har vildledt forbrugerne med forkerte oplysninger og misforståelser via medierne – og kritiseret forsikringsselskaberne for at anbefale deres kunder en rejseforsikring, hvis de skal på ferie i Norge.Det er med undren, at man kan læse, at ændringerne i det gule sygesikringskort ”… stort set ikke betyder noget for rejser i Norden …” – og at ”reglerne er enkle og er til at overskue”, ifølge Forbrugerrådet.Forbrugerrådet skal jo bevise sin eksistensberettigelse og er derfor naturligt nok hurtigt på barrikaderne, hvor forbrugerne kan blive vildledt. Men denne gang skyder Forbrugerrådet klart forbi – uden at have sat sig ordentligt ind i tingene og i strid med klare facts.At reglerne under Rejsesygesikringen og i Nordisk Konvention ikke er helt så enkle, står klart, når selv Forbrugerrådets egen jurist og ekspert, Anne Dehn, åbenlyst ikke har forstået dem.Mon det samme Forbrugerråd ville se mildt på, at forsikringsselskaberne begyndte at bruge formuleringer i forsikringsbetingelser som ”… stort set ikke …” og førte sig frem overfor forbrugerne med at påstå, at regler man ikke selv kan forklare ”er enkle og overskuelige.”Mere upræcis kan man vel ikke være, når det gælder juridiske forpligtelser eller en tolkning heraf.Man undres over, at Forbrugerrådet spørger skadeforsikringsselskaber – i stedet for at spørge de forsikringsselskaber som er specialister i netop rejseforsikringer. Hvad er rationalet bag?Det svarer til at spørge den lokale skomager om deklarationerne og kvaliteten på den lokale bagers brød. Meningsløst – og usagligt!

Faktum: Danskerne er ikke længere automatisk forsikret på rejser, heller ikke i Norden!I den verserende debat er det vigtigt at slå fast, at hvor Rejsesygesikringen tidligere dækkede hjemtransport fra de nordiske lande, så gør den det ikke mere.Den såkaldte Nordiske Konvention dækker kun merudgifter ved lægeordineret hjemrejse til bopælslandet, når den rejsende må benytte en dyrere rejsemåde end oprindelig planlagt.Nordisk Konvention indebærer egenbetaling og dækker ikke, hvis den rejsende udskrives som rask til fortsat ophold og en senere, evt. dyrere hjemrejseform end planlagt – eller hjemrejseudgifter såfremt sygdommen har bevirket, at den planmæssige hjemrejse er forpasset.Ligeledes er der ingen dækning for pårørende – og ingen serviceordning i form af alarmcentral eller lægevagt.Har man som rejsende i Norden behov for en rejseforsikring? Svaret er et klart ja, da denne rejseforsikring bl.a. kan sikre de rejsende:Døgnbemandet alarmcentral, som sørger for lægelig rådgivning og hjemtransportUbegrænset hjemtransportdækning, herunder egenbetaling under Nordisk KonventionDækning for pårørendes forbliven på stedet eller ved hjemrejseI den konkrete sammenhæng føler vi os som specialselskab forpligtet til at råbe ”vagt i gevær” – og råde forbrugerne til at kontakte et forsikringsselskab, som kan rådgive om risiko og forsikringsdækning – og som kan levere sikkerhed i form af en rejseforsikring, som dækker den rejsendes behov og give tryghed gennem egen alarmcentral.


Skrevet af