First Hotels tager ansvar

Global Compact er internationale retningslinjer, som sørger for, at selskaber udfører alt arbejde i overensstemmelse med ti opstillede principper for menneskerettigheder, arbejdslivsstandarder, miljø og anti-korruption. 

 

”Vi er stolte over, at være først med at forpligte sig til FNs Global Compact. Denne forpligtelse viser, at vi gør alt hvad vi kan for at være et selskab, som tager et samfundsmæssigt ansvar”, siger adm. direktør Michael Telling. 

 

Forpligtelsen betyder blandt andet, at First Hotels skal støtte og respektere beskyttelsen af de internationale menneskerettigheder, arbejde efter de ti opstillede principper og tage initiativer, som demonstrerer miljøansvar. 

 

De ti principper er: Støtte og respektere beskyttelsen af de internationale menneskerettigheder, tage afstand fra, og se ikke igennem fingre med brud på menneskerettighederne, støtte organisationsfrihed og anerkende retten til kollektive forhandlinger, bidrage til afskaffelse af tvangsarbejde, bidrage til afskaffelse af børnearbejde, undlade diskriminering i ansættelses- og rekrutteringsforhold, arbejde efter de ti principper i forhold til miljøudfordringer, tage initiativer som demonstrerer miljøansvar, fremme spredningen af miljøvenlig teknologi og gennemføre tiltag for at bekæmpe alle former for korruption, afpresning og bestikkelse.

Skrevet af Flemming Juul