Flere biler og flere penge på Øresundsbron

Foto: News Øresund.

Foto: News Øresund.

Der blev der sat flere trafikrekorder i 2015 og det finansielle resultat blev et overskud, på 899 millioner kroner, hvilket er 116 millioner højere end i 2014.

Vejtrafikken stiger og lå på gennemsnitligt 19.300 køretøjer pr dag i 2015 – en stigning på 1,8% i forhold til 2014. I juli blev der sat rekord for antal biler på et døgn og i løbet af en måned.

Satsningen på BroPas-kunder har resulteret i 32.000 nye aftaler. Øresundsbron har nu 366.000 BroPas-kunder. Det har ført til en stigning i BroPas-trafikken med 4,8%. Pendlertrafikken var uforandret.

”Det finansielle resultat er tilfredsstillende og det er meget positivt, at flere rejser over sundet, hvilket gavner hele regionen. I november blev der indført grænsekontrol, men vi har ikke set nogen større påvirkning af motorvejstrafikken. Hvordan den bliver påvirket på længere sigt, må tiden vise”, siger Caroline Ullman-Hammer, adm. direktør for Øresundsbro Konsortiet.

Vejindtægterne steg med 60 millioner kroner til 1.271 millioner. Indtægter fra jernbanen steg med fire millioner. Driftsomkostninger faldt med fem millioner kroner til 279 millioner.

Den rentebærende nettogæld faldt med 747 millioner kroner og renteomkostningerne med 57 millioner til 327 millioner kroner, hvilket dels skyldes lavere gæld, dels tilskrives lave markedsrenter.

Med den seneste trafikprognose regner Øresundsbro Konsortiet med, at gælden vil være tilbagebetalt i 2034.