Flere tyske gæster til Limfjordslandet

Destination Enjoy Limfjorden, der består af kommunerne Lemvig, Holstebro, Struer, Skive og Morsø, forventer stor fremgang i antallet af tyske gæster i 2017.

For at understøtte fremgangen har Enjoy Limfjorden netop iværksat en stor markedsføringskampagne på det tyske marked i samarbejde med bl.a. VisitDenmark og Dansk Kyst- og Naturturisme.

Kampagnen skydes i gang på den store feriemesse ’Reisen’ i Hamborg, hvor der ventes op mod 80.000 besøgende. Dernæst følger en stor online kampagne.

Leder af Enjoy Limfjorden, Peter Emsenhuber Graversen: ”Vi sender et stærkt team af sted til Tyskland den 8.-12. februar. Rejsemessen er en god indikator for, hvor stor interessen er for vores område, og vi analyserer, hvordan de tyske gæster reagerer på vores kampagnemateriale. Det giver os mulighed for at tilpasse den digitale markedsføring til at have størst mulig effekt.” Markedsføringsindsatsen i Tyskland omfatter også presseevents og en pressetur for tyske rejsejournalister.

”Overordnet foretages hver anden overnatning i destination Enjoy Limfjorden af en udenlandsk turist. Det suverænt største udenlandske marked er Tyskland med 962.000 overnatninger, og det er 42% af det samlede antal overnatninger. Dernæst følger Norge og Holland”.

Enjoy Limfjorden venter en vækst på 5-10% fra tyske besøgende, hvilket er over de nationale vækstskøn. Peter Emsenhuber Graversen understreger, at de tyske gæster har et relativt lavt døgnforbrug, som er under halvdelen af, hvad norske gæster bruger. Til gengæld bliver de tyske gæster meget længere i Danmark.

Sidste år foretog turisterne 4,9% flere overnatninger i destinationen end året før. Når der opnås én million kroner i turismeforbrug, er effekten i gennemsnit inklusiv afledte effekter 1,4 jobs (årsværk), 680.000 kroner i værditilvækst og skatteindtægter på 460.000 kroner ifølge VisitDenmark og Danmarks Statistik.