For få bidrager til dansk turisme

Fra sidste måneds farvelkommen-reception, hvor VisitDenmark skiftede bestyrelsesformand. Allan Agerholm griner i forgrunden, til venstre står VisitDenmarks direktør, Jan Olsen. Den unge dame i sort yderst til højre er Horesta-direktør, Katia Østergaard.

Fra sidste måneds farvelkommen-reception, hvor VisitDenmark skiftede bestyrelsesformand. Allan Agerholm griner i forgrunden, til venstre står VisitDenmarks direktør, Jan Olsen. Den unge dame i sort yderst til højre er Horesta-direktør, Katia Østergaard.

TURISME: ”Det er uhyre vanskeligt at få kapital til nye projekter i dansk turisme, ligesom der mangler vilje fra danske aktører til at investere i markedsføring. Det skal vi ændre,” siger VisitDenmarks nye bestyrelsesformand.

Ved årsskiftet fik VisitDenmark ny bestyrelsesformand, da Allan Agerholm afløste Jens Wittrup Willumsen. Allan Agerholm er til daglig koncernchef for BC Hospitality Group med bl.a. Bella Center og de københavnske hoteller Bella Sky, Crowne Plaza og Marriott Copenhagen.

I et interview med VisitDenmark beskriver 51-årige Allan Agerholm sig som ”svært utålmodig” og ”ikke specielt bekymret for at udfordre ministre, politikere eller andre, der ikke er åbne for nye tanker, alternative løsninger og muligheder.”

I interviewet siger han bl.a.: “Det går den rigtige vej i dansk turisme. Men Danmark skal indfri et kæmpe uudnyttet potentiale. I de kommende tre år, viser prognoserne, har vi udsigt til tre millioner flere udenlandske turist overnatninger, hvis vi gør det rigtige. Det har en ekstrem samfundsøkonomisk betydning. Det vil jeg gerne påvirke,” siger Allan Agerholm.

Den nye bestyrelsesformand peger på en række områder, det skal sættes fokus på: “Vi skal turde pege på de områder, hvor vi har problemer og ikke gør det godt nok. Vi skal blive enige om, at det giver mening at fokusere indsatsen, hvor den har størst effekt. Det betyder, at vi skal gøre det attraktivt at investere i turisme, så vi har produkter på omgangshøjde med de lande, vi konkurrerer med. Og så skal vi skabe rammevilkår for turisterhvervet, som betyder, at vi ikke på forhånd er dømt ude, fordi Danmark er for dyr,” siger Allan Agerholm.

Og han glæder sig over, at både den tidligere og nuværende regering har flyttet turismen højere op på den politiske dagsorden.

“Politikerne har indset, at turisme er et område, hvor man kan skabe vækst og arbejdspladser – også i yderområderne. Det betyder, at vi kan fokusere på at gøre en indsats, hvor det gør stor forskel i stedet for den spredte fægtning, som historisk har været alt for meget på dagsordenen,” siger Allan Agerholm og tilføjer: “Vi skal se, hvordan vi får mere ud af de penge, vi har, eller få flere til at investere i turisme. Ligesom vi skal blive klogere på den måde, vi markedsfører Danmark på.”

Allan Agerholm vil særligt rette blikket mod de manglende investeringer i produktudvikling og turismemarkedsføring.

“I dag er det uhyre vanskeligt at få kapital til nye udviklingsprojekter, ligesom der ikke er den store vilje fra danske aktører i at investere i markedsføringen af Danmark. Det skal vi ændre. Vi skal finde risikovillig kapital,” siger Allan Agerholm.