Gouda forsikrer sin rejseforsikring

ferie bahamas caribienREJSEFORSIKRING: 1. august mister danskerne retten til sygdomsbehandling i udlandet med det gule sundhedskort. Gouda Rejseforsikring mener rejsende er bedre stillet med forsikring fra Gouda end med det nye blå kort.

Når de nye regler fra den offentlige rejsesygeforsikring træder i kraft 1. august, får danskere med det blå kort kun sygdomsbehandling på offentlige behandlingssteder i de tilsluttede EU-lande og øvrige lande i Europa. I nogle europæiske lande kan borgerens egenbetaling være op til 30 pct. af behandlingsprisen, oplyser Gouda Rejseforsikring.

Ifølge Gouda sikres selskabets kunder mod at komme i klemme, f.eks. hvis de uden at have indflydelse på det, havner på privathospital i et europæisk land. Gouda understreger vigtigheden af altid at kontakte Goudas døgnbemandede alarmcentral, der kan guide kunderne til det rigtige sted,

Goudas årsrejseforsikring har tre dækningsområder, Europa (EU/EØS), Udvidet Europa (landende udenfor EU som grænser op til Middelhavet, fx Tyrkiet og Egypten) og Verden.