Erhvervsminister Simon Kollerup præsenterer dagens aftale om rejsebureauerne, til højre Venstres erhvervsordfører, Torsten Schack Pedersen, der roses af DRF for sin medvirken til at tydeliggøre rejsebureauernes problemer overfor de andre politikere. Foto: Preben Pathuel.

Her er den nye politiske aftale om rejsebureauerne

Regeringen har med et bredt flertal i Folketinget indgået aftale om flere initiativer for at hjælpe rejsebranchen gennem corona-krisen. Her er hele aftaleteksten og info om voucher-ordningen.

Her er pressemeddelelsen fra Erhvervsministeriet (efter den følger link til selve aftaleteksten):

”Regeringen har netop indgået en aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Konservative, Liberal Alliance og Alternativet om at iværksætte en række initiativer for at styrke rejsebranchen som følge af corona-krisen.

Rejsebranchen er en af de brancher, der blev først ramt af corona-krisen og formentlig også en af de brancher, der vil være mærket af krisen i længst tid.

Den danske pakkerejsebranche er en vigtig brik i dansk turisme og rejsebranchen beskæftiger omkring 4.800 medarbejdere. I Danmark er det ca. hvert år 2,5 mio. pakkerejsende. Pakkerejsebranchen alene har haft en omsætning på ca. 15 mia. kr. de sidste fire kvartaler, og er samtidig med til at understøtte kritisk infrastruktur ved eksempelvis at skabe trafik i de danske lufthavne.

Udover at være en vigtig brik i den danske økonomi, er pakkerejsebranchen også kendt for sin særlige forbrugerbeskyttelse. Aftalen hjælper med til, at forbrugerbeskyttelsen kan opretholdes på de vilkår, som er mulige under en ekstraordinær krise, som den vi er i nu.

Aftaleparterne er blevet enige om følgende:
Tilskud til Rejsegarantifondens kasse for ekstraordinære situationer på 600 mio. kr. til at dække en stor del af trækket på statsgarantien i den første periode af ordningen, der løb fra corona umuliggjorde rejsesituationer til og med den 13. april 2020.

Tilskud til konsolidering af fondskassen for pakkerejser i Rejsegarantifonden på 125 mio. kr.

Tilbagebetalingsmodellen for lån via Rejsegarantifonden gøres individuel. Det gælder for rejser, der skulle være påbegyndt fra og med den 14. april 2020 og frem til den 10. maj 2020.

Dækning til de ekstraordinære meromkostninger, som rejseudbyderne har haft til afbrudte rejser, herunder nødvendige ombookinger af fly til hjemtransport og refusion af tabte feriedage til forbrugeren.

Præcisering af rejseudbyderens forhold til forsikringsselskaber.

Søge opbakning i EU til en midlertidig, obligatorisk voucher-ordning.

Det siger nogle af politikerne i pressemeddelelsen:
Erhvervsminister Simon Kollerup siger: ”Der er ingen tvivl om, at rejsebranchen er hårdt ramt. Derfor har vi tidligere stillet en statsgaranti på 1,5 milliarder kroner til rejsebranchen, som går ud over de generelle hjælpepakker til erhvervslivet.

Men vi lytter selvfølgelig også, når rejsebranchen i kampen for overlevelse kommer med et nødråb. For det er vigtigt for os alle, at der også er et rejseselskab, et flyselskab eller et busselskab, vi kan booke rejserne hos efter denne tid,” siger erhvervsministeren.

Torsten Schack Pedersen (V): “For Venstre har det været afgørende, at vi reelt sikrer arbejdspladserne i den danske rejsebranche – at hjælpepakkerne opleves som hjælp og ikke det modsatte. Med et statslige bidrag gør vi Rejsegarantifonden langt mere robust. Og vi fremadrettet sikrer fuld sammenhæng mellem lån og tilbagebetaling.”

Hans Kristian Skibby (DF): ”For DF har det været vigtigt at sikre kunderne, men også at branchens parter vil kunne fortsætte deres aktiviteter, med en rimelig likviditet. Med den her aftale når vi rigtig langt”

Theresa Berg Andersen (SF): “Jeg har fået flere hundredevis af mails igennem den sidste tid som alle bevidner om den kompleksitet og usikkerhed, som rejsebranchen er sat i på baggrund af Covid19… Vigtige skridt for SF fremadrettet må være, at vi får ændret løbetiden på lånene, gerne til 12 år eller mere. Det vil give rejsebranchen mulighed for skabe lidt luft til, at komme oven vande efter krisen.”

Her er aftaleteksten, link til Erhvervsministeriet:

Og her er informationerne fra Erhvervsministeriet om voucher-ordningen: