Høje skatter og afgifter hæmmer turismen

Udenlandske turister er generelt tilfredse med, hvad Danmark kan tilbyde, men de synes, at de skal betale for meget. Det viser en statusanalyse, som netop er offentliggjort af Det nationale Turismeforum.

Analysen ser på dansk turismes konkurrenceevne i forhold til resten af Nordeuropa, og her klarer Danmark sig kun bedre end konkurrenterne på to områder: Højere produktivitet og bedre flytilgængelighed. Til gengæld klarer vi os ringere, når det gælder momssatser, lønninger og turisternes oplevelse af forholdet mellem pris og kvalitet. Når det gælder tilfredshed med kvaliteten af overnatnings- og spisesteder ligger vi på niveau med konkurrenterne.

”Det kommer ikke som de stor overraskelse for os. Gennem de seneste fem-ti år er vores turistprodukt blevet bedre. Men som turistdestination står vi svagt i konkurrencen i Nordeuropa på grund af det høje skatte- og afgiftsniveau, som meget naturligt presser priserne i vejret”, siger Kirsten Munch, politisk direktør i Horesta.

Brug for bedre konkurrencevilkår
Horesta glæder sig over, at erhvervsminister Brian Mikkelsen i en kommentar til analysen erkender, at der er brug for at forbedre vilkårene for dansk turisme, hvis vi skal klare os internationalt.

”Turismen er et af de vigtigste væksterhverv og det er afgørende for Danmark, at vi klarer os godt i den globale konkurrence om at tiltrække turister, ellers går vi glip af et stort vækstpotentiale. Det er rigtig positivt, at regeringen har erkendt dette”, siger Kirsten Munch.

Det nationale Turismeforum forventer, at antallet af turistovernatninger i Danmark når op på 63,8 millioner i 2025. Regeringen satte i september 2016 et mål på 66 millioner overnatninger.

”Det er kun halvandet år siden, at regeringen offentliggjorde sin strategi, men det er allerede nu tydeligt, at selv med gode konjunkturer er der brug for at sikre erhvervet bedre betingelser for at få del i den internationale vækst”, siger Kirsten Munch.

 

Relaterede artikler:

Syv gange flere turister end indbyggere

International turisme på vej mod et rekordår

Forhøjet bundfradrag er godt for kystturismen