Regeringen løber fra løfte om lavere rumvarmeafgifter. Det skader dansk turisme, mener HORESTA. Arkivfoto: Henrik Baumgarten.

HORESTA: Hotelerhvervet frarøves 50 millioner kr.

”Uforståeligt at turismen skal finansiere billigere CO2-afgifter,” mener HORESTA. Foreningen peger på, at hotellerne er lovet lavere rumvarmeafgifter, men nu skal pengene bruges på skattereform.

Hvorfor skal afgifterne på opvarmning af hotelværelser være langt højere end opvarmningen af for eksempel et drivhus med tomater, spørger brancheforeningen HORESTA.

Spørgsmålet er ikke nyt, og HORESTA har gang på gang påpeget, at energiafgifterne på produktion af tomater bør sidestilles med afgifterne på at producere en hotelovernatning, hedder det i pressemeddelelse.

I forbindelse med finansloven for 2019 blev der sat penge af til, at hotellerne kunne få sidestillet deres rumvarmeafgifter med de energiafgifter, som størstedelen af det øvrige erhvervsliv betaler. Dette ville lempe afgifterne for de danske hoteller med forventet 50 millioner kroner årligt fra 2020.

Den nuværende regering har siden tøvet med at udmønte forslaget, og nu skal lempelsen pludselig aflyses, hedder det fra HORESTA som fortsætter:

”I stedet lægger regeringen op til, at midlerne skal bruges til finansiering af den grønne skattereform, hvor der blandt andet indføres CO2-afgifter differentieret efter virksomhedstyper.”

Røveri
I pressemeddelelsen siger Jannick Nytoft, HORESTA’s administrerende direktør: ”Det er op imod 50 millioner kroner årligt, man nu lægger op til at frarøve hotelerhvervet. Et erhverv, der er stillet en afgiftslempelse i udsigt, og som i forvejen har lidt økonomisk de senere år. Det er under al kritik.

Vi er uforstående over for, at man nu ikke længere vil sikre hotellerne og dansk turisme en bedre konkurrenceevne ved at nedsætte rumvarmeafgifterne. Det bliver ikke bedre af, at vi nu skal være med til at finansiere den grønne skattereform – herunder en CO2-rabat til udvalgte virksomheder. Midlerne har været sat af siden 2020, og hvis der er noget, dansk turisme har brug for, så er det bedre rammevilkår,” siger Jannick Nytoft.

Hvis ikke det oprindelige forslag gennemføres, opfordrer HORESTA til, at de afsatte midler fortsat kommer turismen til gavn i form af målrettede midler til en grøn omstilling i erhvervet.

”Det vil styrke den grønne omstilling og sikre ambitionen om, at Danmark også fremover skal være en førende grøn destination,” siger Jannick Nytoft.

Relaterede artikler:

HORESTA frustreret over dele af grøn skattereform

Disse 21 danske hoteller fik sidste år Green Key

Vil hjælpe kunderne med grønnere rejser