Jannick Nytoft, administrerende direktør i HORESTA. (Foto: HORESTA | PR)

HORESTA frustreret over dele af grøn skattereform

Dele af regeringens forslag til en grøn skattereform kritiseres af HORESTA, idet den lovede nedsættelse af rumvarmeafgiften er aflyst. I stedet ønsker organisationen 50 millioner kroner øremærket til grøn omstilling af turismen.

Regeringen præsenterede onsdag et forslag til en høj og mere ensartet CO2-afgift, der skal få danske virksomheder til at omstille sig til en mindre klimabelastende produktion. Derved vil det være muligt at sikre reduktioner på 3,7 millioner ton CO2 i 2030.

I HORESTA mener man, at den nye CO2-afgift kan være et godt virkemiddel  til at opnå 2030-målsætningen, men til gengæld er organisationen kritisk over for, at de stigende afgifter ikke tilbageføres til erhvervslivet i form af afgifts- og skattelettelser. Herudover er den tidligere aftalte lempelse af hotellernes rumvarmeafgift også blevet aflyst.

”Vi bakker op om intentionerne i regeringens forslag om en grøn skattereform. Det er afgørende, at vi får sat yderligere skub i den grønne omstilling og samtidig gør os uafhængige af russisk gas. Men vi skal huske at have vores konkurrenceevne for øje. Derfor mener vi, at man burde lægge sig op af ekspertgruppens anbefaling om netop at lette selskabsskatten for det ekstra provenu, som CO2-afgifterne vil give,” siger Jannick Nytoft, der er administrerende direktør i HORESTA.

Aflyser afgiftslempelse til 50 millioner kroner
Begrundelsen for en lempelse af skatter og afgifter er, at hotel-, restaurant- og turisterhvervet ifølge HORESTA-direktørens opfattelse, allerede er langt fremme med den grønne omstilling, men samtidig er branchen hårdt presset som følge af store tab under coronapandemien samt den aktuelle situation med prisstigninger og mangel på produkter og arbejdskraft.

”At pålægge en CO2-afgift uden at kompensere via skattelettelser vil forringe vores konkurrencevilkår, og de er i forvejen blevet forringet under coronakrisen. Uanset hvad vil CO2-afgiften motivere flere til grøn omstilling, og det må være målet med hele øvelsen. Ikke at staten skal hente flere skatter og afgifter i hus. Derfor skal midlerne tilbageføres, og vi er samtidig frustrerede over, at regeringen nu vil bruge en tidligere aftalt afgiftslempelse af hotellers rumvarme som yderligere finansiering,” siger Jannick Nytoft.

Rumvarmeafgiften har et flertal i Folketinget tidligere vedtaget skulle ligestilles med energiafgifterne til procesformål. Dermed skulle afgiften til at opvarme og temperere et hotelværelse betragtes som en del af den proces og det produkt, som hotellerne sælger. På samme måde som gartnerier betaler energiafgifter i processen med at dyrke agurker og tomater.

Derfor ønsker hotellerne, at man betaler energiafgiften for procesformål i stedet for rumvarmeafgiften, der er højere. Det vil betyde en afgiftslempelse på omkring 50 millioner kroner årligt. Hvis det ikke er muligt, foreslår HORESTA, at der i stedet øremærkes 50 millioner kroner årligt til grøn omstilling af turismen.

 

Relaterede artikler:

Københavns turisme øger fokus på bæredygtighed

Danmark skal være verdensmester i bæredygtig turisme

Høje skatter og afgifter hæmmer turismen