Horesta modstander af dansk vejskat

Kirsten Munch, Horesta.

TURISME: Horesta er skeptisk om vejskat for udlændinge på danske veje. Konkurrencen om turisterne med nabolandene er i forvejen hård, og en vejskat vil bidrage yderligere til skævvridning.

Derfor foreslår Horesta, at indtægterne fra en eventuel vejskat skal øremærkes til forbedringer af det danske turismeerhvervs rammevilkår.

Diskussionen om en dansk vejskat er genopstået, og et flertal uden om regeringen bakker nu op om en beskatning for udlændige på de danske veje. Tyskland har varslet indførelse af en lignende beskatning fra 2019.

Horesta advarer mod, at bidrage yderligere til det skæve konkurrenceforhold, som dansk turisme oplever i forhold til nabolandene.

”Vi vil på det kraftigste advare imod at kopiere modellen. Vi har i Danmark i forvejen et meget højt skatte- og afgiftsniveau, som gør os til en af de dyreste destinationer. En vejskat gør kun ondt værre,” siger Kirsten Munch, politisk direktør i Horesta.

Selv om turismen de senere år er vokset på verdensplan, har Danmark ikke oplevet samme vækst som naboerne i Sverige og Tyskland.

”Vejskatten vil givetvis være en overkommelig udgift for de fleste rejsende. Men signaleffekten ved at indføre den er langt større,” siger Kirsten Munch.

Hun foreslår derfor, at hvis man indfører vejskatten, så skal indtægterne øremærkes til forbedringer af turismens vilkår. På den måde mener hun, at man kan bidrage til, at erhvervet fortsat kan skabe vækst og beskæftigelse i hele landet.​