Hotellerne mangler arbejdskraft

Ifølge en ny analyse fra Dansk Erhverv er der skabt over 30.000 nye arbejdspladser i hotelbranchen inden for de seneste ti år. Det er en udvikling, der har medført, at erhvervet nu mangler personale over hele landet.

”Vi mangler ’hænder’, og der er mange ubesatte stillinger. Det er svært at skaffe tjenere og kokke og nogle gange også ufaglært arbejdskraft, så nogle af vores medlemmer må sige nej til opgaver”, siger Jens Zimmer Christensen, formand for Horesta.

Problemet bunder ifølge ormanden i, at der er kommet gang i samfundshjulene, og der er blevet konkurrence om de unge, skriver business.dk.

Branchen ser udenlandsk arbejdskraft som en del af løsningen på den korte bane, men politikerne har ifølge formanden strammet mulighederne for, at kvalificeret arbejdskraft kan komme til landet og arbejde.

Tidligere kunne udlændinge med en løn på 375.000 kroner få arbejds- og opholdstilladelse, men i 2016 blev kravet sat op til 400.000 kroner.

Cheføkonom Mads Lundby Hansen, den liberale tænketank Cepos: ”Det er absurd, at virksomhederne ikke kan besætte ledige stillinger”, siger han og anbefaler, at man sænker indkomstkravet til 200.000 kroner årligt – svarende til mindstelønnen.

Legoland får eget ’Slotshotel’ i 2019

Fremtiden for Hotel Marina sikret

Nu kan Svinkløv Badehotel genopføres