Hver anden tager arbejdet med

En ny YouGov-undersøgelse fortæller, at hver anden dansker i arbejde vil tjekke sin arbejdsmail og tage arbejdsopgaver med på ferien.

Det er især de højtlønnede (59%), der tager arbejdsopgaver med på ferie. Blandt danskere i arbejde vil 57% tjekke arbejdsmailen, selv om de er på ferie. Og 31% tjekker den dagligt eller oftere.

Den primære årsag er for at undgå en stor arbejdsbyrde efter ferien (40%). Derudover tyder undersøgelsen på, at mange føler forpligtigelse over for deres arbejde. 33% nævner, at de arbejder i løbet af ferien, fordi arbejdsopgaverne kan ikke vente, og 25% begrunder det med, at ingen anden kan udføre deres arbejdsopgaver.

Hver fjerde nævner, at de arbejder i ferien, fordi de ikke har noget imod det. Det gælder især mænd (31% mod 17% af kvinderne).

Kun 7% arbejder i ferien på grund af forventninger fra chefen, og 4% fordi virksomheden kræver det.

Undersøgelsen er baseret på 491 interviews med danske mænd og kvinder 18+ i arbejde fra YouGov panelet i perioden 8. – 9. juni 2017.