IAGs resultat hårdt ramt af svagt pund

Årsresultatet for British Airways og Iberias moderselskab led under en belastende valutapåvirkning på 460 millioner Euro – primært på grund af det svage pund som følge af Breaxit.

Overskuddet før skat blev 2,4 milliarder Euro inden særlige poster – en vækst på 32,7%. Omsætningen faldt med 1,3%, mens omsætningen pr passager faldt med 5,4%.

CEO Willie Walsh: “For hele året var der tale om god drift i et krævende marked med et driftsoverskud på 2.535 millioner Euro inden særlige poster – en vækst på 8,6% i forhold til 2015.

“Vores resultat blev påvirket af ugunstige valutakurser i størrelsesordenen 460 millioner Euro. I særdeleshed skyldtes det den svage pundkurs som følge af UKs EU afstemning. Alligevel har vi haft god fremgang og fortsætter med at bygge videre på det, vi har opnået i vores første fem år”.

“I 2016 havde vi over 100 millioner passagerer – en fordobling af det passagertal, British Airways og Iberia havde i 2010, året før IAG blev etableret.”

Koncernen forventer et driftsresultat for 2017, der vil være større end resultatet for 2016 forudsat uændrede brændstofpriser og valutakurser.