Kompensation ved flyforsinkelser kan gå i stå

rejse lufthavn fly passagererLUFTFART: Behandling af sager om kompensation ved flyforsinkelser efter EU-reglerne er nærmest gået i stå i de danske byretter. Baggrunden er, at Primera Air er uenig i nogle af de domme, charterflyselskabet har fået i Danmark og nu har fået tilladelse til at anke afgørelserne til Højesteret.

Efter Primera Air har fået tilladelse til at få prøvet sine sager for Højesteret, er der kommet flere meldinger fra dommerne i de danske byretter om, at de vil udsætte behandling af alle sager om kompensation efter EU-reglerne indtil Højesteret – om et år eller to – er kommet med sin afgørelse.

”Bliver det en realitet, vil det få uoverskuelige konsekvenser for de danske passagerer, der bliver udsat for en aflysning eller forsinkelse i forbindelse med en flyvning, og det kan frygtes, at selv de retmæssige krav, de danske forbrugere har, ikke vil blive betalt af flyselskaberne, der vil se den nye situation som carte blanche til at afvise kompensationskrav over en bred kam,” siger direktør for Danmarks største på området, Flyforsinkelse.dk, Johan Fugmann, til standby.dk.

Primera Air, der er i ”familie” med bl.a. Bravo Tours, har tabt en række sager om kompensation til flypassagerer i byretten. Flyselskabet fik tilladelse til at anke til landsretten, hvor Vestre Landsret også dømte Primera til at følge gældende EU-regler ved flyforsinkelser og udbetale kompensation til de berørte passagerer.

Reglerne findes i EU Forordning 261/04, der giver forsinkede flypassagerer ret til kompensation – bl.a. afhængig af størrelsen på forsinkelsen og flyvningens længde.

Flyforsinkelse.dk, der fører disse sager på vegne af forsinkede flypassagerer, tager 25 pct. af erstatningsbeløbet i kommission hvis sagen vindes.

Johan Fugmann fra Flyforsinkelse.dk frygter, at tilladelsen til at Primera Air kan få sine sager prøvet i Højesteret kan give ”meget store konsekvenser for danske passagerer og reelt kan sætte EU Forordning 261/04 ud af kraft.”
Flyforsinkelse.dk har anket byretternes beslutning om at udsætte behandling af andre sager på området og har skrevet til Transportministeriet og drøftet sagen med Forbrugerrådet.

Johan Fugmann siger: ”Det er en yderst problematisk situation, de danske passagerer pludseligt befinder sig i – deres retssikkerhed er på spil, og vi kan ikke se, hvorfor Højesteret nu skal drages ind i disse sager. Landsrettens kendelser er helt i tråd med, hvad vi har set i de andre EU-lande.”

”Vi håber, at den beklagelige situation hurtigst muligt vil blive løst, så de danske passagerer igen får de rettidigheder, EU-reglerne har givet dem i årevis.”

Ifølge Flyforsinkelse.dk’s direktør kommer ca. 450.000 passagerer hvert år på flyvninger til eller fra Danmark ud for ”en uregelmæssighed,” der kunne berettige til EU-kompensation. Heraf drejer omkring 80 pct. af sagerne sig om tekniske problemer, som også er omdrejningspunktet i de sager, der kommer for Højesteret, og de sager, der nu bliver afvist i Byretten.