Krav om antikorruptions-papirer fra italienske brobyggere

Vejdirektoratet vil ikke skrive under på milliardkontrakten om en ny Storstrømsbro, før de italienske entreprenører dokumenterer, at de ikke er dømt for bestikkelse, svig, hvidvask eller deltagelse i en kriminel organisation

Vejdirektoratets krav fremgår af en aktindsigt, Fagbladet 3F har fået i Vejdirektoratet, skriver ekstrabladet.dk.

”Vi har fået nogle oplysninger fra konsortiet. Men vi har skrevet til dem, at vi ikke mener, det er dækkende. Vi mangler blandt andet at få vished for, at der ikke er afsagt endelig dom over virksomheden, at de ikke har deltaget i kriminalitet eller haft noget med bestikkelse og hvidvaskning af penge at gøre”, siger Vejdirektoratets projektchef Niels Gottlieb til 3F.

Den 13. november bad Vejdirektoratet om dokumentation for de oplysninger, der normalt fremgår af en dansk serviceattest. Det er et dokument, hvor Erhvervsstyrelsen indhenter oplysninger om et firma hos domstole, politi, SKAT og ATP.

Vejdirektoratet fik dokumenter fra de tre italienske firmaer inden for tidsfristen, men der manglede dokumentation vedrørende kriminelle forhold, som bestikkelse, svig og hvidvaskning.

Derfor har Vejdirektoratet fået udarbejdet en attest, hvor de tre italienske firmaer skal skrive under på, at de også har de forhold i orden. Fristen for at aflevere attesten er i dag, torsdag.

Italienere skal bygge den nye Storstrømsbro

Enighed om ny Storstrømsbro

Ny Storstrømsbro på finansloven