Krydstogtturister bydes velkommen

Oceankaj.

CRUISE: Krydstogtgæster i København kan fra på mandag på kajen få inspiration til, hvad de skal se i Hovedstaden.

Som resultat af en aftale omkring Københavns Kommunes budget for 2017 blev der afsat 4,4 millioner kr. til at styrke turistinformationen over for hovedstadens turister over de næste fire år.

En del af den indsats omfatter bl.a. en turistinformation på Oceankaj, der åbner, når nogle af sommerens forventede 129 krydstogtskibe begynder at lægge til.

Det sker på mandag, hvor den officielt indvies af overborgmester Frank Jensen og kultur- og fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen. Der vil desuden være turistguider ved de 163 krydstogtskibe, der kommer til Langelinie.

”Det er positivt for København, at der kommer flere og flere krydstogtgæster til byen. Turisme skaber arbejdspladser til københavnerne og liv i byen. Jeg er glad for, at vi nu sikrer byens stigende antal krydstogtgæster en god modtagelse og giver endnu flere lyst til at opleve København. Og meget gerne komme tilbage en anden god gang,” siger overborgmester Frank Jensen.

Et vigtig signal

Den nye turistinformation er blevet til i samarbejde mellem en række offentlige og private partnere bl.a. CruiseCopenhagen og Copenhagen Malmø Port, som alle har bidraget til at realisere projektet.

”Vi ved, hvor vigtig en god velkomst er, og på CruiseCopenhagens vegne er vi derfor meget tilfredse med, at det er lykkedes at etablere en formel turistinformation til krydstogtgæster. Etableringen af turistinformationen sender et signal til omverdenen om, hvor vigtigt krydstogt er for byen, og at vi går langt for, at krydstogtgæsterne skal føle sig velkomne i byen,” siger Claus Bødker, krydstogtchef i Wonderful Copenhagen, hvor krydstogtnetværket CruiseCopenhagen er forankret.

Ud over de mange passagerer er der også et stort antal ansatte på krydstogtskibene, som turistinformationen også gerne vil hjælpe til et godt ophold i København.

Som en særlig service til besætningen har Københavns Kommune i samarbejde med Copenhagen Malmø Port indrettet et udsigtstårn på kajen med opholdsrum, inspiration til byen og gratis wifi.

Krydstogtgæster i København

Der kommer op mod 855.000 gæster eksklusiv skibsbesætninger til København i 2017. Der er i alt 323 anløb, heraf 163 på Langelinie og 129 på Oceankaj.

Krydstogtgæsterne kommer til København som henholdsvis turnaround- og transitgæster. 90 procent af turnaroundgæsterne – de gæster, som begynder eller slutter deres krydstogt her – tilbringer én eller flere dage i København før eller efter deres krydstogt og er her i gennemsnit 2,5 dage. Transitgæsterne bruger i snit 4,3 timer på land.

Omsætningen i turismeerhvervene i Region Hovedstaden var i 2016 på 40 mia. kr. svarende til 48.000 fulde årsværk. Copenhagen Visitor Service er Københavns officielle turistinformation under Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Kommune.