Mere trafik og bedre resultat over Øresund

Foto: News Øresund – Johan Wessman.

Trafikken på Øresundsbron steg i første halvår af 2017 og giver et forbedret resultat. Øresundsbro Konsortiets resultat blev 466 millioner kroner – en forbedring på 25 millioner kroner.

Motorvejstrafikken er steget med 3,5%, svarende til 659 køretøjer pr døgn, sammenlignet med samme periode sidste år. Den store fremgang ses i fritidstrafikken med BroPas, som er steget med næsten 6% – rundt regnet 300 biler pr døgn.

Pendlertrafikken er steget med 1,4% i perioden, hvilket svarer til 86 ture i døgnet. Øresundsbro Konsortiet oplever også god fremgang i fragttrafikken, som steg med 4,3% (svarende til 54 lastbiler i døgnet) sammenlignet med samme periode sidste år.

Driftsomkostningerne faldt lidt i forhold til samme periode sidste år. Driftsresultatet blev til et overskud på 638 millioner kroner, hvilket er en forbedring på 40 millioner kroner.

Den rentebærende nettogæld faldt med 634 millioner i første halvår til 12,8 milliarder kroner, hvilket påvirker det finansielle resultat i positiv retning. Imidlertid var inflationen højere i 1 halvår 2017 end i 1. halvår 2016, hvilket forringer det finansielle resultat som følge af, at ca. 45% af Konsortiets nettogæld er inflationsindekseret. Samlet er renteomkostningerne steget med 15 millioner kroner til 172 millioner.

Øresundsbro Konsortiets resultat før værdiregulering blev 466 millioner kroner, hvilket er en forbedring på 25 millioner.