Miljøzoner i Belgien

I de belgiske miljøzoner skal bilisterne registrere deres køretøjer, inden de kører ind i zonen. Ældre køretøjer har desuden brug for en særlig miljøbillet.

Efter Antwerpen i år indførte en miljøzone, følger Bruxelles efter den 1. januar 2018. Flere byer kommer til i løbet af året. I første omgang udelukker hovedstaden køretøjer fra EURO-norm 0 og 1 fra kørsel i byen. Der kan købes dispensation til disse køretøjer i form af en dagsbillet.

Der er opsat kameraer, som overvåger trafikken. Hvert køretøj scannes, når det kører ind i miljøzonen, og data sammenholdes med byens centrale database. Bøden bliver sendt automatisk, hvis køretøjet ikke er registreret, eller hvis det er for gammelt til at måtte køre ind i miljøzonen.

Man kan downloade den gratis Green Zones App, så man altid kan se grænserne for miljøzonerne i Belgien og i de andre lande. Desuden kan man blive oplyst om reglerne for de byer, man vil besøge på rejsen!

Køretøjer, der ikke opfylder den påkrævede EURO-norm, må gerne køre ind i miljøzonen, hvis der på forhånd er købt en miljøbillet. Afhængigt af køretøjstype og køretøjets alder kan der købes billet til én dag eller længere.

Ud over Antwerpen og Bruxelles bliver der indført miljøzoner i Willebroek og Michelen i 2018. Også i Gent har man besluttet at indføre en miljøzone. Dermed har de tre største byer i Belgien snart indført miljøzoner, der alle har nogle helt forskellige regler.

App advarer bilister mod dyre miljøzoner

Husk mærker til forruden inden bilferien

Undgå bøder på bilferien