Milliardkontrakt i udbud hos rejsebureauer

I de kommende måneder bliver det afgjort, hvem der vinder den rejsekontrakt, som staten sendte i udbud før sommerferien som led i den tredje fase af sit indkøbsprogram. Det skriver Børsen i dag. 

 

Kontrakten, der forpligter staten til alene at indkøbe ydelser hos det erhvervsrejsebureau, der vinder licitationen, er også en betragtelig mundfuld. Den treårige rammeaftale træder i kraft fra årsskiftet og har en anslået værdi i omegnen af 1,25 mia. kr.

 

Der er således lagt op til en kamp mellem de største erhvervsrejsebureauer for at få ?ngre i den lukrative kontrakt, der repræsenterer en pæn bid af det samlede danske rejseforbrug.

 

I den nuværende rammeaftale, der udløber ved årets udgang, har der været tre forskellige udbydere. Det er nordiske Via Travel, American Express Business Travel og Carlson Wagonlit Travel. Hos sidstnævnte erhvervsrejsebureau er adm. direktør Sophie Hulgard opmærksom på konsekvensen af at miste staten som kunde.

 

»Ja, vi byder ind på den nye kontrakt. Staten betyder meget for os, og vi lader ingen kunde gå uden kamp,« siger adm. direktør Sophie Hulgard.

 

Tovholder for projektet er indkøbssekretariatet i Økonomistyrelsen, der indgår aftalen på vegne af staten. Her er kontorchef Martin Præstegaard i spidsen for et team af medarbejdere, der forsøger at ?nde den bedste og billigste løsning for statskassen.

 

»Vi er endnu ikke færdige med at prækvali?cere bydere til den endelige budrunde. Men det ligger allerede fast, at der maksimalt vil være ?re erhvervsrejsebureauer i kapløbet, når vi udpeger en vinder til november,« siger Martin Præstegaard.

 

Når de prækvali?cerede erhvervsrejsebureauer er valgt ud, modtager de det endelige udbudsmateriale, hvilket forventes at ske i slutningen af september. Formålet med at samle alle indkøb af rejsebureauydelser hos én leverandør er ifølge kontorchefen et led i den centrale indkøbspolitik med større effektivitet.

 

For personer, der rejser på statslige forretningsrejser, vil det ifølge kontorchefen fremover medføre en administrativ lettelse i hverdagen. Samtidig forventer staten med denne aftale at opnå væsentlige besparelser på området.

 

Ud over de tre erhvervsrejsebureauer, der er allerede er tilknyttet staten på den nuværende aftale, er blandt andre BCD Travel med i kapløbet om at vinde Danmarks største rejsekontrakt. Kilder i branchen vurderer, at disse erhvervsrejsebureauer står over for en enorm udfordring, da de ikke i forvejen har statskunder i deres kundeportefølje. 

Skrevet af Hanne Aaen Lassen