Milliardoverskud for Ryanair

Ryanairs nettoresultat steg til 1,32 milliarder Euro –  10 milliarder kroner – i selskabets regnskabsår, der slutter med udgangen af marts. Resultatet var som ventet af Bloomberg News prognosen.

Indtægterne steg til 6,65 milliarder Euro, mod de forventede 6,67 milliarder og Ryanair forventer at overskuddet vil stige med 8% til 1,4-1,45 milliarder Euro i indeværende regnskabsår.

Ryanair meddeler desuden, at man forhandler med Boeing om en udvidelse af flyflåden. Flyselskabet vil øge væksten i Italien, Tyskland, Polen og Rumænien for at drage fordel af de flyselskabsomstruktureringer, der er i gang i disse lande.

”Vi fortsætter med at overveje flere muligheder i 2018 og 2019 end vores nuværende flyflåde kan håndtere. Når konkurrerende flyselskaber gennemgår omstruktureringer, er vi klar på behovet for at have yderligere kortdistancefly for hurtigt at drage fordel af de enestående vækstmuligheder”, skriver Ryanair.

Flyselskabet fortsætter med at flytte væksten bort fra Storbritannien i 2017 og 2018 som følge af Brexit.