Nordisk samarbejde om flere turister

Eva Thybo.

TURISME: Fælles markedsføring af Norden på fjernmarkeder som USA og Kina og samarbejde om innovation, digitalisering, statistik og forskning er indsatsområder i det kommende samarbejde.

Der skal udarbejdes en plan for de nordiske landes samarbejde om turisme, har de nordiske erhvervsministre besluttet på møde for nylig.

VisitDenmark og de andre nationale turismeorganisationer kommer nu med projektforslag, der skal styrke de nordiske landes internationale konkurrenceevne.

Ministrene har bl.a. fokus på fælles markedsføring af Norden på fjernmarkeder, samarbejde om innovation og digitalisering samt samarbejde om statistik og forskning.

”VisitDenmark har arbejdet for mere nordisk samarbejde om markedsføring på fjernmarkederne og i Sydeuropa i mange år. Men det har hidtil været svært at skabe opbakning til større, langsigtede indsatser. Derfor håber vi på nye midler fra Nordisk Ministerråd til en langsigtet plan, og vi er allerede i gang med at konkretisere, hvad vi kan gøre i fællesskab i USA og Kina”, siger adm. direktør, Jan Olsen.

VisitDenmark, Innovation Norway, VisitFinland/FinPro og VisitSweden har allerede konkrete erfaringer og resultater med at arbejde sammen med projektet New Nordic Tourism in China 2015-17.

Også i Italien har de nationale turismeorganisationer arbejdet sammen om at præsentere nordisk design og livsstil på Be Nordic events i Italien og snart også i Paris.

Hos VisitDenmark er chefkonsulent Eva Thybo ansvarlig for det nordiske samarbejde: ”Samarbejdet New Nordic Tourism in China er et godt eksempel på, at det giver god mening at gå sammen om aktiviteter på markeder, hvor der er et lille kendskab til de enkelte nordiske lande. Ingen af os ville have haft mulighed for at gennemføre en digital kampagne af samme omfang, hvis vi skulle gøre det hver for sig. Men her er en fælles overligger, der giver større gennemslagskraft, og samtidig har hvert land mulighed for at markedsføre sig med individuelle budskaber,” siger Eva Thybo.

De nordiske ministres beslutning om en fælles plan for turismesamarbejdet i Norden kommer bl.a. på baggrund af møde i april, hvor de nordiske landes erhvervsministerier mødtes med de nationale turismeorganisationer og erhvervsorganisationer. Med til mødet var bl.a. Dansk Erhverv, Dansk Industri og Horesta.