Med finansminister Nicolai Wammen i spidsen præsenterer aftalepartierne den nye skattereform, der blandt andet er godt nyt for danske hoteller og restauranter. Foto: Finansministeriet.

Ny aftale giver hoteller afgiftslettelse for millioner

Bredt flertal i Folketingets enig om grøn skatteaftale, der blandt andet sikrer hoteller afgiftslempelse på rumvarme for 450 millioner kr. Tilfredshed hos Dansk Erhverv og HORESTA.

Regeringen har fredag indgået en bred aftale med Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti om en grøn skattereform. Aftalen er ifølge en pressemeddelelse fra finansministeriet ”det største enkeltstående bidrag til Danmarks klimamålsætning i 2030 siden klimalovens vedtagelse.”

Aftalen betyder blandt andet, at danske hoteller årligt frem mod 2030 sparer 50 millioner kroner om året på den såkaldte rumvarmeafgift, i alt 450 millioner kroner.

I pressemeddelelsen står der blandt andet: ”Som en del af en høj og mere ensartet CO2-afgift omlægges de nuværende energiafgifter på fossile brændsler til en samlet CO2-afgift fra 2025 med op til 750 kroner pr. ton CO2. Det gælder energiafgifterne på brændsler til proces i industrien (proces-afgifter), energiafgifterne for kollektiv og individuel varme (rumvarmeafgiften) samt benzin- og dieselafgifterne (brændstofafgifter).”

Dansk Erhverv: En virkelig god nyhed for danske hoteller og restauranter
I en pressemeddelelse i forbindelse med skatteaftalen, skriver Dansk Erhverv blandt andet: ”Med aftalen om grøn skat bliver hotellernes rammevilkår på den lange bane forbedret. Det er nemlig lykkedes at få fastholdt lempelsen af rumvarmeafgiften på hoteller, der ellers fremgik som finansiering i regeringens oprindelige udspil. Det betyder, at hotellerne har udsigt til i gennemsnit at spare cirka 50 millioner kroner om året i frem til 2030.”

Brian Mikkelsen, administrerende direktør i Dansk Erhverv, siger: ”Netop hotellerne er i skarp international konkurrence, og det er helt afgørende, at danske hoteller kan konkurrere på prisen. Hotellerne er stadig økonomisk mærket af corona-pandemien og har brug for alle tiltag, der trækker i den rigtige retning. Lempelsen af rumvarmeafgiften er netop sådan et tiltag og er en mærkesag for Dansk Erhverv.”

Hidtil har det været sådan, at danske handelsvirksomheder, restauranter og hoteller betalte betydeligt mere per energienhed end industri og landbrug, på trods af, at detailhandel, hoteller, rådgivning og så videre også konkurrerer med udenlandske virksomheder, oplyser Dansk Erhverv og tilføjer:

”Det var med andre ord dyrere at varme turister end tomater, og de høje rumvarmeafgifter har medvirket til at gøre det dyrt at være turist i Danmark.”

Brian Mikkelsen siger videre: ”Det her er en virkelig god nyhed for de danske hoteller og restauranter, og noget som vi virkelig har kæmpet for i Dansk Erhverv. Det betyder, at danske hoteller kommer til at stå stærkere i den internationale konkurrence. Det er glædeligt og kan betyde, at vi kan bygge oven på den udvikling i overnatninger, som vi allerede ser nu. Den danske hotel- og restaurant-branche står et godt sted og bliver yderligere styrket med den her aftale.”

HORESTA: Grøn skattereform er et vigtigt skridt
Hotel-, restaurant- og turisterhvervet er tilfreds med dagens aftale og glæder sig særlig over, at hotellerne kan se frem til en lempelse på den såkaldte rumvarmeafgift.

Det skriver HORESTA i sin pressemeddelelse. I den siger Jannick Nytoft, HORESTA’s administrerende direktør:

”Det er klart, at det ikke er nye omkostninger, vi har brug for lige nu. Men hotel-, restaurant- og turisterhvervet skal selvfølgelig også bidrage til at nå 2030-målene. Vores erhverv er heldigvis ikke blandt de mest energitunge, og vi er nået rigtig langt i den grønne omstilling. Under forhandlingerne har vi presset massivt på for at sikre en afvikling af rumvarmeafgiften.”

Jannick Nytoft understreger, at der ikke er tale om positiv særbehandling af hotelerhvervet, men blot en ligestilling med andre erhverv.

Hele pressemeddelelsen fra finansministeriet og selve aftaleteksten kan ses via dette link.

Relaterede artikler:

HORESTA frustreret over dele af grøn skattereform

Vil kåre Danmarks mest klimavenlige hoteller

Nyt dansk lufthavnshotel klar til september