Ny chef for krydstogtskibene

Claus Bødker

Det er en erfaren herre, der fra 1. maj overtager roret i Cruise Copenhagen Network.

Manden er Claus Bødker, 51 år, der fra 1. maj bliver cruise director for de 11 danske krydstogthavne, der er samlet i Cruise Copenhagen Network og har sekretariat hos Wonderful Copenhagen. Han overtager jobbet efter Bo Nylandsted Larsen, der har fået job i den internationale krydstogtsbranche.

Claus Bødker har 14 års erfaring fra rejsebranchen i Danmark og Tyskland bl.a. hos Thomas Cook, Kilroy Travels og Hertz Car Rental. Han kommer fra en stilling som CEO i Elite Gaming og har en cand. merc. i business administration, en MBA og en master i oplevelsesledelse.

”Claus Bødker er en erfaren og kompetent profil og den helt rette til at stå i spidsen for Cruise Copenhagen Network fremover. Claus Bødker har stor ledelseserfaring fra både rejse- og oplevelsesbranchen. Vi havde et stærkt ansøgerfelt til stillingen, og jeg er rigtig glad for at byde Claus Bødker velkommen som Cruise Director,” siger Søren Jespersen, bestyrelsesformand for Cruise Copenhagen Network.

Selv om størstedelen af krydstogtbådene, der besøger Danmark, lægger til i København, er der de seneste år kommet en del øvrige danske havnebyer med som krydstogtdestinationer.

I København indvies ny krydstogtkaj og tilhørende terminal i Nordhavnen 2. maj, og det forventes, at krydstogtbranchen vil omsætte for ca. 1,3 mia. kr. i 2014. Det svarer i beskæftigelse til ca. 1.700 job i årsværk.

”Det er et spændende tidspunkt at tiltræde som Cruise Director. Vi står både over for en kapacitetsudvidelse og en stigende international konkurrence. Det byder både på muligheder og udfordringer, som jeg glæder mig meget til at tage fat på sammen med Cruise Copenhagen Networks meget engagerede og professionelle partnere,” siger Claus Bødker, der med sin tiltrædelse også bliver cruise director for netværket Cruise Baltic, der samler 28 krydstogtdestinationer fra otte lande i Østersøregionen.