Der skal mere fokus på de grønne aspekter i dansk turisme, blandt andet skal 70 procent af alle danske overnatningssteder være bæredygtighedscertificerede i 2030, lyder det i regeringens nye turismestrategi. Arkivfoto fra Rømø: Henrik Baumgarten.

Ny strategi skal gøre dansk turisme mere grøn

Regeringens nye turismestrategi skal gøre Danmark til den grønneste turistdestination i Nordeuropa. Det gav kommentarer fra VisitDenmark, HORESTA og Dansk Erhverv.

Den nye strategi – ”National strategi for bæredygtig vækst i dansk turisme” – er udarbejdet med turisterhvervet og indeholder blandt andet en målsætning om, at 70 procent af alle danske overnatningssteder være bæredygtighedscertificerede i 2030.

”Danmark skal være turisternes foretrukne grønne rejsemål. Her kan både vores kyst- og naturturisme og det lokale hotel, restaurant eller kro i endnu højere grad tænke grønt i forretningen,” siger erhvervsminister Simon Kollerup i en pressemeddelelse.

Turismen skal bidrage til økonomisk vækst: Der skal skabes økonomisk vækst ved at tiltrække flere turister og ved at øge forbruget hos den enkelte turist, så turismeomsætningen i 2030 runder 190 milliarder kroner.

Strategien er udarbejdet i regi af Det Nationale Turismeforum sammen med turismeerhvervet, kommunerne og destinationsselskaberne, de statslige turismefremmeorganisationer og Erhvervsministeriet, hedder det i pressemeddelelsen.

VisitDenmark: Ambitiøse vækstmål kræver et stærkt Danmarksbrand
Der skal opbygges et stærkt Danmarksbrand, hvis det ambitiøse mål om 28 procents vækst i overnatningerne i 2030 skal nås. Det siger VisitDenmark i en kommentar til den nye strategi for dansk turisme. Fra Jan Olsen, administrerende direktør i VisitDenmark, lyder det:

”Strategien markerer et markant skifte for dansk turisme. Vi har i mange år målt og vejet turismen på økonomiske parametre som vækst og beskæftigelse, og nu skal vi til at måle turismens samlede værdi for samfundet, også de miljømæssige og sociale parametre. Det vil i endnu højere grad synliggøre den værdi, turismen er med til at skabe i det danske samfund.”

”Danmark har et kæmpe potentiale for at tiltrække flere internationale turister. Kendsgerningen er imidlertid, at dansk turisme stadig kæmper med et efterslæb af internationale turister som følge af coronapandemien,” siger Jan Olsen og tilføjer:

”Udfordringen er, at vi ikke kun skal nå en ny bjergtop, men først arbejde os ud af den dal, vi befinder os i. Samtidig er konkurrencen skarp. Det kommer til at kræve en ekstraordinær indsats af alle i dansk turisme.”

HORESTA: Ambitiøs turismestrategi lykkes kun med bedre rammevilkår
I sin pressemeddelelse glæder HORESTA sig over den nye turismestrategi. Organisationen appellerer til, at den følges op med politiske initiativer, der kan styrke branchens konkurrenceevne.

”Turisme- og oplevelseserhvervet er en vækstmotor. Vi er ikke i tvivl om, at branchen kan indfri ambitionerne, for viljen til at slutte sig til den grønne bølge er stor,” siger Jannick Nytoft, administrerende direktør i HORESTA.

Han understreger, at strategien skal følges op med initiativer, for der er en grund til, at branchens potentiale endnu ikke er realiseret. Blandt andet ligger prisniveauet i Danmark 41 procent over EU-niveauet. Det er det højeste i Nordeuropa, viser tal fra Eurostat, oplyser HORESTA.

”Der er intet branchen hellere vil end at trykke speederen i bund. Men det kræver, at man politisk lytter til erhvervets udfordringer, når den danske branche samtidig har EU’s højeste momssatser. Skal strategien lykkes, skal politikerne sikre bedre rammevilkår,” siger Jannick Nytoft.

I 1994 var HORESTA med til at lancere turismens miljømærke Green Key, der i dag er hos over 3.200 virksomheder i 60 lande. I den nye turismestrategi er også en forventning om, at alle landets 19 statslige destinationsselskaber skal miljømærkes, påpeger HORESTA.

Dansk Erhverv: Ny turismestrategi skal bringe Danmark tilbage på vækstsporet
Dansk Erhvervs administrerende direktør, Brian Mikkelsen, siger om den nye turismestrategi: ”Oven på corona er det modigt at se en national strategi med så ambitiøse vækstmål som en turismeomsætning på 190 milliarder kroner i 2030. Men skal erhvervet levere, skal vi have de rigtige rammer.”

Tidligere på året viste Det Nationale Turismeforums årlige analyse af turismens udvikling og konkurrenceevne, at Danmark har det højeste prisniveau i det såkaldte nordeuropæiske konkurrencefelt, påpeger Dansk Erhverv.

Brian Mikkelsen siger: ”Det skal bestemt ikke ses som et hædersmærke, at vi topper som den dyreste destination blandt vores nærmeste konkurrenter. Derfor er det helt centralt, at Det Nationale Turismeforum løbende følger udviklingen i omkostningsniveauet for de danske turismevirksomheder, og at regeringen leverer løsninger på udfordringen, for eksempel i form af reducerede afgifter.”

Selvom bøgerne mange steder er fulde, mangler det danske turisterhverv stadig udenlandske turister i samme grad som tidligere, lyder det fra Dansk Erhverv.

”Det er glædeligt, at man i strategien også anerkender, at vi ikke er tilbage endnu, og at dele af erhvervet stadig har store udfordringer. Det gælder begge sider af Storebæltsbroen, hvor storby- og erhvervsturisterne sammen med cruisepassagerer og gæster på attraktioner med international trækkraft stadig er fraværende i for stort et antal. Vi skal have sat ekstra tryk på synliggørelsen af Danmark på vores internationale hovedmarkeder,” siger Brian Mikkelsen.

Feriehusudlejernes Brancheforening: Klar til bæredygtig turisme
Den nye nationale turismestrategi peger den rigtige vej, siger Pia Loft, direktør i Feriehusudlejernes Brancheforening, i en pressemeddelelse og fortsætter:

”Fremtidens turisme skal være bæredygtig. Det handler om, at vi skal investere i grønne og bæredygtige løsninger – og at der er fokus på at fortsætte væksten i kyst- og naturturismen.”

Feriehusudlejernes Brancheforening ser frem til at fortsætte det fælles arbejde mellem private og offentlige aktører for at nå i mål med strategien.

”En forudsætning for, at vi når de afgørende og ambitiøse mål i turismestrategien, er, at der også sættes fokus på udfordringer i rammevilkår og finansiering. Det vil for eksempel sige arbejdskraftmangel, energiforbedringsfradrag til husejere og en plan for udbygning af elnet også i feriehusområderne.

Det er ikke nævnt i strategien, men det er vigtigt i det videre arbejde med implementeringen af strategien at se på disse udfordringer,” siger Pia Loft.

Den nye strategi – ”National strategi for bæredygtig vækst i dansk turisme” – kan ses via dette link.

Relaterede artikler:

Nyt partnerskab har fokus på grøn dansk turisme

Dansk Erhverv tror på flot sommer for dansk turisme

Ny destinationsformand: ”Jeg vil byde op til dans”

Kysterne i Danmark kan rumme flere turister