Nyt samarbejde samler nøgleaktører i dansk turisme i et partnerskab med fokus på bæredygtig vækst i turismen. Arkivpressefoto fra VisitDenmark: Daniel Villadsen.

Nyt partnerskab har fokus på grøn dansk turisme

Et nyt samarbejde om bæredygtig turismeudvikling mellem VisitDenmark, Dansk Kyst- og Naturturisme, Dansk Storbyturisme og MeetDenmark skal skabe merværdi.

Partnerskabet løber foreløbig til udgangen af 2024 og skal medvirke til, at dansk turisme bidrager til at opfylde den nationale målsætning om 70 procents reduktion af drivhusgasudledninger.

Det skriver VisitDenmark i en pressemeddelelse.

Et af de vigtige initiativer i den nye nationale danske strategi for bæredygtig vækst i dansk turisme, som lanceres i dag, fredag, er et nyt partnerskab for bæredygtig udvikling af dansk turisme.

Partnerskabet består af VisitDenmark, Dansk Kyst- og Naturturisme, Dansk Storbyturisme og MeetDenmark. Partnerskabet skal skabe merværdi og sammenhæng mellem nationale, lokale, offentlige og private indsatser, så dansk turisme blandt andet bidrager til at opfylde den nationale målsætning om 70 procent reduktion af drivhusgasudledninger i 2030, oplyses det.

12 millioner kroner i støtte
Erhvervsfremmebestyrelsen har investeret 12 millioner kroner til projekter over en treårig periode. Pengene skal for eksempel bruges til:

  • at udvikle en metode til måling af turismens udledning af drivhusgas.
  • at rådgive virksomheder i forhold til grønne certificeringsordninger.
  • at bidrage til grøn omstilling af overnatningskapaciteten i kyst- og naturturismen.
  • fremtidens grønne kongresser og bæredygtighed i hele værdikæden (MeetDenmark er lead)

Der er allerede inden for den offentlige og den private del af turismen i Danmark gang i mange udviklingsprojekter og tiltag, der fremmer den grønne omstilling, hedder det i pressemeddelelsen.

Partnerskabet vil inddrage destinationsselskaber, erhvervs- og interesseorganisationer, ministerier, eksperter og så videre i forhold til viden, indsigter og ekspertise om særligt den grønne omstilling.

VisitDenmark er tovholder i partnerskabet
Anders Rosbo, kommunikationschef i VisitDenmark og formand for partnerskabet, siger i pressemeddelelsen: ”Det er vores ambition, at Danmark skal være en af verdens mest bæredygtige turismedestinationer. Et af pejlemærkerne i den nye nationale strategi for bæredygtig turismeudvikling er således også, at turismen skal bidrage til at reducere drivhusgasudledningen med 70 procent i 2030.

For at vi kan nå dette vigtige klimamål er det afgørende, at vi i branchen har et tæt samarbejde omkring videndeling af eksisterende ”grønne” initiativer og igangsættelse af nye initiativer. Og det er samtidig vigtigt, at initiativerne komplimenterer og supplerer hinanden, så vi sikrer, at ressourcerne bruges så klogt som muligt.”

Mikkel Aarø-Hansen, administrerende direktør i Wonderful Copenhagen og formand for Dansk Storbyturisme, siger:

”Turisterne i storbyerne lægger rigtig mange penge gennem et højere forbrug end andre steder i landet. Derfor spiller storbyerne en central rolle i forhold til at nå de nationale målsætninger for bæredygtig turisme.”

I 2019, året før coronakrisen, skabte turismen i Danmark 175.000 job og omsatte for 139 milliarder kroner. De udenlandske turister stod for 61,5 milliarder kroner af omsætningen. Kyst- og Naturturismen omsatte for 67,8 milliarder kroner, storbyturismen for 36 milliarder og erhvervs- og mødeturismen for 35,4 milliarder kroner.

Relaterede artikler:

Dansk Erhverv tror på flot sommer for dansk turisme

Ny plan skal hjælpe mod outdoor-turisme i Danmark

Danmark får 10 nye naturnationalparker

Kysterne i Danmark kan rumme flere turister