”Turisterne skal have hjælp til at navigere, så de ikke klumper sig sammen, men får lyst til at tage nye veje,” lyder det fra direktøren for Destination Vesterhavet samt markedschefen for turisme og oplevelsesøkonomi i Dansk Erhverv. Arkivpressefoto: Destination Vesterhavet.

Kysterne i Danmark kan rumme flere turister

AKTUEL KOMMENTAR: ”Danskere, der bor i områder med meget turisme, ser i højere grad dens positive effekter,” skriver direktør for Destination Vesterhavet samt Dansk Erhvervs turismechef.

Af Peer H. Kristensen, direktør, Destination Vesterhavet og Lars Ramme Nielsen, markedschef, Dansk Erhverv

Turismen langs kysterne har flere udfordringer og krigen i Ukraine har som et nyt benspænd afløst Covid19. Men overturisme er en meget lille og håndterbar problemstilling, hvor vi skal have proportionerne på plads og ikke lade de få, der råber højest, sætte agendaen. Heldigvis viser nye tal at danskerne er positive for turismen. Det er sågar billedet, at der hvor der er flest gæster, der er tilfredsheden størst.

I Danmark håndterede vi coronapandemien bedre end i langt de fleste andre lande. Og langs kysterne viste ferieformerne i naturen sig som meget robuste.

For kun et par måneder siden så vi frem mod hovedsæsonen i 2022, hvor stor opsparet oplevelseslyst hos både danskerne og de udenlandske turister og bomstærke (privat-)økonomier kunne igen falde i kassen på campingpladser, hos hoteller og feriehusudlejere og hos restauranter, attraktioner og i detailhandlen.

Nu stiger renten. Inflationen er høj. Energiregningen stor. Putin har startet en forfærdelig krig. Risikoen er desværre stor for, at vi genser den asymmetri, der var i coronakrisen. Turismen rammes hårdest.

Turister larmer og skaber trængsel
Udefrakommende stød mod turismen sætter tingene i perspektiv. De senere år er vi flere steder i Danmark blevet mødt af det synspunkt, at der er områder, der lider af overturisme, og at turister er af det onde, da de larmer og skaber trængsel.

Danmark er et stort turismeland. Drevet af tyske gæster ved Vestkysten er Danmark det land i Norden som har flest internationale overnatninger. Danmarks markedsandel i Norden er imponerende 50 procent. At vi er dygtige til turisme, ses ikke kun på de høje scorer på tilfredshed som turisterne giver os, men også i den store opbakning danskerne viser turismen.

I en nylig befolkningsundersøgelse foretaget af Epinion for VisitDenmark, svarer 80 procent af danskerne at der er flere positive end negative konsekvenser ved turismen. Kun 2 procent oplever at der er flere negative end positive konsekvenser.

Danskerne er meget enige om, at det særligt positive ved turismen i deres lokalområde er dens gavnlige effekter på lokaløkonomien, handelslivet, beskæftigelsen og udvalget og kvaliteten af for eksempel spisesteder, kulturtilbud og aktiviteter.

Flere positive end negative effekter
Når det gælder de negative effekter af turismen i lokalområdet, så peger danskerne på påvirkningen af det fysiske miljø, for eksempel øget affald og forurening, at det øger behovet for at beskytte miljø og naturområder, og at det kan være svært at bevæge sig ugeneret rundt.

Undersøgelsen dokumenter også, at danskere der bor i områder med meget turisme, i højere grad ser dens positive effekter.

Blandt personer der bor i et turismepræget område, mener 80 procent at turismen skaber flere positive end negative effekter, mens andelen er 62 procent for personer, der ikke bor i sådanne områder.

Tallene tyder på, at der en god social bæredygtighed i turismen i Danmark, for eksempel at lokalbefolkningen nyder godt af blandt andet jobskabelsen i og omkring turismen, for eksempel i detailhandel, restauranter, kulturtilbud og så videre, og at de generelt kommer godt ud af det med turisterne.

Fokus på en balanceret og bæredygtig turisme
Det spiller måske ind på danskernes opfattelse af turismen i Danmark at mange selv er turister i Danmark. At danskerne er glade for at være turister i Danmark, er i sig selv en indikation på at turismen fremstår til at være i god balance.

Der er tidspunkter og brændpunkter, hvor mængden af mennesker på ét sted spidser til. Ofte er der tale om en overbelastning af et bestemt areal, for eksempel trængsel i de store feriebyer på Vestkysten lørdage i juli, eller gener fra støj, affald og forurening på en solrig dag, hvor der er koncert eller festival i sommerlandet.

I både Destination Vesterhavet og i Dansk Erhverv har vi skarpt fokus på en balanceret og bæredygtig udvikling i turismen, til gavn for de lokale, de besøgende og miljøet de opholder sig i. Vi glæder os over borgernes opbakning til turismen og er bevidste om konkrete problemer, der kræver konkret håndtering.

Men for at bruge en slidt kliche, så bygger man ikke kirker til juleaften eller dimensionerer bagerforretninger til søndag formiddag.

Der vil altid være dage og tidsrum med ekstra tryk på de mest populære steder, men måden man håndterer trykket, er afgørende, her kommer adfærdsdesignere, planlæggere og arkitekter ind i billedet.

Wayfinding har da også længe været hot i turismen.  Turisterne skal have hjælp til at navigere, så de ikke klumper sig sammen, men får lyst til at tage nye veje.

Relaterede emner:

Krigen i Ukraine påvirker rejselysten forskelligt

Turist-formand: Kamp om at få turisterne tilbage

Mange gode tal for dansk turisme i 2021

VisitDenmark og Dansk Erhverv talte dansk turisme