Nyt oplevelsescenter på Vestkysten

Et enigt byråd i Ringkøbing-Skjern Kommune bevilgede på sit møde en forhøjelse af kommunens tilsagn til oplevelsescentret NaturKraft med 20 millioner kroner og satte dermed gang i projektet.

”Det er et mangeårigt, visionært arbejde, der nu realiseres, og det betyder, at vi om ganske kan indvie en attraktion af høj international klasse, der vil give et boost til områdets vækst og turismeudvikling”, siger borgmester Iver Enevoldsen.

Ringkøbing-Skjern Kommune forhøjer sit samlede tilsagn til projektet til i alt 100 millioner kroner. Dermed er der givet samlede tilsagn for 230 millioner kroner. Projektet er bl.a. støttet af flere fonde. A.P. Møller Fonden bevilgede sidste år 100 millioner kroner til NaturKraft, ligesom Augustinus Fonden i sidste måned bevilgede 10 millioner kroner. Herudover er der modtaget tilsagn fra vindmøllekoncernen Vestas, Færchfonden og en lokal virksomhed, samt støttebeløb fra ’Erhvervsvækst Ringkøbing’.

NaturKraft-parken på 50 hektar skal ligge lige uden for Ringkøbing – tæt på Ringkøbing Fjord, Stadil Fjord, Vonåen og Vesterhavet. Hele anlægget skal skabe forståelse og indsigt i naturens kræfter, menneskets samspil med naturen og bevidsthed om, hvordan vi kan bidrage til en bedre balance mellem naturens ressourcer og menneskers behov.

Parken skal bestå af en stor ringvold på cirka 30.000 kvadratmeter med en integreret hovedbygning på cirka 3.500 kvadratmeter, der vil rumme de mange oplevelsesinstallationer og vidensplatforme. NaturKraft har et anlægsbudget på minimum 250 millioner kroner, og forventes indviet i 2020 med et forventet årligt besøgstal på over 200.000.