Odense Lufthavn som testcenter

Forsvarsforliget har afgjort, at Danmark skal have et testcenter for ubemandede fly. Odense Lufthavn har som den eneste danske lufthavn gennemført tests med ubemandede fly og ser meget positivt på beslutningen.

”Der er et stort vækstpotentiale inden for området ubemandede fly, og Odense Lufthavn er den lufthavn i Danmark, som har de absolut bedste forudsætninger for at blive nationalt testcenter,” siger bestyrelsesformand for Odense Lufthavn, Jørgen Clausen.

Han glæder sig over, at forligspartierne stiller sig positivt til udviklingen af ubemandede fly. Han peger dog på, at det er nødvendigt, at prioritere de nødvendige ressourcer.

”Mange andre lande har testcentre. Hvis Danmark vil indtage en førerposition, er det vigtigt, at vi kommer i gang nu. Det kræver de nødvendige midler til etablering af testcentret,” siger Jørgen Clausen.

Direktør i Odense Lufthavn, Peter Høgsberg, fremhæver, at der er stor interesse for projektet i Odense Lufthavn. Det vil bidrage til vækst og beskæftigelse både i Odense Lufthavn og i de virksomheder, der allerede i dag beskæftiger sig med udviklingen af teknologier til ubemandede fly.

”Vi er i dialog med danske og udenlandske virksomheder, som er interesseret i vores projekt, og sidste år gennemførte Boeing testflyvninger i lufthavnen. Vi forventer, at markedet globalt vil omsætte for 540 milliarder kroner frem mod 2023 sammenlignet med 40 milliarder kroner i dag, og testcenteret skal give danske virksomheder mulighed for at få andel i den omsætning,” siger Peter Høgsberg.