Øresundsbron runder 17 år

TURISME: Den 1. juli var det 17 år siden, de første biler og tog kunne køre over Øresundsbron. I det første hele år passerede 2.950.872 biler Øresundsbron. I 2016 var tallet på 7.423.800 køretøjer.

I første halvår 2017 anslås 3.549.000 køretøjer at have passeret broen. Sammenlignet med første halvår 2016 er trafikken i så fald øget med 2,7%.

Der skønnes at 100.337.000 køretøjer, med sammenlagt 224.840.500 personer, vil have passeret Øresundsbron fra broens åbning til den 1. juli 2017.

I juni 2017 blev milepælen med 100.000.000 køretøjer over broen rundet. De første 50.000.000 køretøjer blev passeret i 2010.

Stigningen i trafikken over broen gik hurtigst i årene 2006-2008. Derefter aftog stigningen, og der var tilmed et fald i årene med økonomisk krise, som ramte Danmark hårdere end Sverige. Det påvirkede primært pendlingen, som dog begyndte at øge igen i 2014.

De seneste år har den totale trafikstigning været på 3-5 procent om året. Det er hovedsageligt fritidstrafikken med BroPas, som står bag stigningen. En af årsagerne er konsortiets arbejde for at øge interessen for at opleve nye ting på den anden side af Sundet. BroPas bruges i høj grad af mennesker, som bor i regionen, og som ønsker at udnytte, at nabolandet ligger så tæt på. Øresundsbron har lige nu 423.500 BroPas-kunder, hvilket svarer til målsætningen. Derudover stiger pendling og fragttrafikken også.

Øresundsbrons markedsandel udgør 53% af fragttrafikken, 72,6% af bustrafikken og 83,6% af personbiltrafikken over Øresund. Samlet er markedsandelen 80,6% af den totale biltrafik over Øresund (2016).

På 17 år når teknikken at blive slidt og forældet, og renovering og vedligehold foregår løbende. Når udstyret skiftes ud, vælges moderne og miljøvenlige alternativer, når det er muligt. De seneste projekter har blandt andet været udskiftning af skilte og kameraer på forbindelsen. Et stort projekt for maling af stålkonstruktionen på broen er ved at blive planlagt.

I vinter blev der etableret nye portaler i betalingsanlægget. Det nye system vil gøre det muligt at benytte nye betalingsløsninger, som eksempelvis nummerpladeaflæsning. Yderligere information i løbet af efteråret.