Opgiver ny lufthavn ved Aarhus

Tegningen viser Thomasminde 15 nord for Aarhus, mens den nuværende lufthavn, Tirstrup, ligger til højre, ca. 45 km fra byen.

Tegningen viser Thomasminde 15 nord for Aarhus, mens den nuværende lufthavn, Tirstrup, ligger til højre, ca. 45 km fra byen.

LUFTFART: Etablering af ny lufthavn ved Thomasminde 15 km nord for Aarhus er ikke realistisk, erkendes det. Dermed er det formentlig et endeligt for den foreslåede nye lufthavn.

EU-kommissionen mener ikke der er behov for en ny lufthavn ved Aarhus. Der er rigelig kapacitet i de allerede eksisterende jyske lufthavne, f.eks. Karup og Billund.

Oven på den melding sidste uge holdt Aarhus borgmester Jacob Bundsgaard og transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt et møde, hvor de drøftede mulighederne for den nye lufthavn ved Thomasminde.

Både borgmesteren og transportministeren enedes om, at det ikke er realistisk at etablere den nye lufthavn, og borgmesteren vil derfor ikke anbefale, at der arbejdes videre med projektet. Derudover mener borgmesteren, at der skal ses fremad. Han vil nu sætte fokus på den allerede eksisterende lufthavn i Tirstrup.

”Når det nu ikke kan lade sig gøre, glæder jeg mig over, at der er skabt afklaring, og de mange berørte borgere i området nu har vished for, at de ikke bliver berørt af en ny lufthavn. På den baggrund kan vi nu også sætte fuld fokus på Aarhus Lufthavn og arbejdet på at udvikle den,” siger borgmester Jacob Bundsgaard.