Passagerrekord fem år i træk i CPH

CPH_1I 2015 rejste i alt 26.610.332 passagerer gennem Københavns Lufthavn, en stigning på 3,8% i forhold til 2014.

Dermed slog Københavns Lufthavne (CPH) sin egen passagerrekord for femte år i træk og lagde fundament for højere omsætning, højt investeringsniveau og et solidt resultat.

Væksten var især drevet af flere internationale passagerer, hvor de interkontinentale ruter især styrker den konkurrencemæssige position blandt de europæiske storlufthavne. Ifølge adm. direktør Thomas Woldbye er resultatet tilfredsstillende.

”I årets første halvdel var der ikke udsigt til rekord, men et stærkt andet halvår betød, at vi for første gang nåede over 26 millioner passagerer. Vi forventer også vækst i 2016 og fortsætter vores vej mod en lufthavn med 40 millioner passagerer om året,” siger Thomas Woldbye.

Omsætningen i det aeronautiske segment steg med 5,1%, mens det ikke-aeronautiske segment steg med 4,9%. Koncernens samlede omsætning steg med 194,4 millioner kroner til 4.061,9 millioner, en stigning på 5,0%.

Lufthavnen udvides og forbedres løbende gennem investeringer, og i 2015 blev der investeret 1.148,4 millioner kroner i udvikling af lufthavnen: ”Vi har bl.a. ud- og ombygget passagerområderne i Terminal 2, udvidet den centrale sikkerhedskontrol med to spor for at servicere det stigende antal passagerer. Finger C blev udbygget med 6.000 kvadratmeter, og den ene af hovedbanerne er udbygget for at kunne håndtere bl.a. verdens største passagerfly, Airbus A380,” forklarer Thomas Woldbye.

”Vi har åbnet nye butikker og restauranter, som passagererne har taget rigtig godt imod, og det afspejler sig i omsætningen i shoppingcentret, som steg 7,7% i 2015, ligesom omsætningen fra parkering er vokset med 3,8%”.

CPH fortsætter med at investere kraftigt i 2016. Blandt de planlagte investeringer er to nye spor i den centrale sikkerhedskontrol, udvidelse af paskontrollen i Finger C med selvbetjent paskontrol for EU-borgere, bus-gates i Finger C, opgradering af bagagehåndteringen og nyt afsætningsanlæg i P4.

CPHs trafikprogram byder på en række nye ruter og øget kapacitet. Derfor forventes passagervækst. Dog kan den stigende konkurrence og en global økonomisk afmatning påvirke trafikudviklingen negativt i 2016. Driftsomkostningerne forventes højere end i 2015, primært på grund af passagervækst, øgede krav på sikkerhedsområdet og inflation, men det vil delvist modsvares af fokus på effektivisering.

Resultat før skat i 2016 forventes at ligge mellem 1.450,0 og 1.550,0 millioner kroner, når der tages højde for særlige forhold. Driftsresultatet før afskrivninger forventes højere end i 2015, når der tages højde for særlige forhold.