’Regeringens vækstplan glemmer hotelmoms’

Peter Anker-Møller.

DEBAT: ”Regeringens vækstplan rummer mange vigtige og rigtige elementer, men mangler et vigtigt: en sænkning af den danske hotelmoms fra de nuværende 25 pct. til f.eks. 10-12 pct.,” skriver hoteldirektør Peter Anker-Møller, Best Western Jørgensens Hotel i Horsens i dette debatindlæg.

Af Peter Anker-Møller

Regeringens vækstplan rummer mange vigtige og rigtige elementer, men mangler i mine øjne et vigtigt element: En sænkning af den danske hotelmoms fra den nuværende 25 pct. til f.eks. 10-12 pct.

De lande, Danmark konkurrerer mod om hotelgæster, er i første række vores nabolande. 1. januar 2010 blev hotelmomsen for indkvarteringsydelser i Tyskland sænket fra 19 til 7 pct. I Sverige er hotelmomsen 12 pct. mens den er 8 pct. i Norge. I disse lande er der i visse tilfælde en differentieret moms, f.eks. er der i Sverige og Norge 25 pct. moms på servering af alkohol og en række andre tjenester relateret til hotel.

Det forslag, vi har set regeringen komme med, er at hæve muligheden for momsfradrag når man benytter hoteller og restauranter. Forslaget er for så vidt godt, men har nogle svagheder, hvis det drejer sig om at skabe arbejdspladser og vækst for hoteller og restauranter.

At kunne fradrage momsen på hoteller og restauranter kommer i første række erhvervslivet til gode og vil i høj grad være en fordel for hoteller og restauranter i de større byer, der netop lever af erhvervsvirksomheder, der bruger hoteller til overnatning, bespisning og konferencer. Det vil sige, at muligheden for at fradrage moms i ringe grad vil komme den private rejsende til gode.

I mange områder i Danmark, ofte i distrikterne, lever hoteller af den individuelle turist. Her er hotellerne i direkte konkurrence med tyske, svenske og norske hoteller om gæsternes gunst. Her vil forslaget om et øget momsfradrag ingen effekt have da disse gæster sjældent vil kunne benytte sig af netop et momsfradrag.

Skal man tænke distriktspolitik, vækst og arbejdspladser skal man søge løsningen i en nedsættelse af momsen på overnatninger. Man kan argumentere for eller imod en sænkning af momsen på f.eks. servering af alkohol. Man kunne forestille sig en lavere moms på overnatninger, mad og ikke alkoholholdige drikke. Dette ville foruden at sikre en distriktsvenlig profil også have en sundhedsmæssig effekt da alkohol skulle undtages fra en momssænkning.

I Norge har man som nævnt en hotelmoms på 8 pct. Den blev i 2006 hævet fra 0 til 8 pct. Der var en del diskussioner omkring denne hævning og de vigtigste argumenter for at fortsætte med en reduceret moms var netop hensynet til beskæftigelsen, ikke mindst i distrikterne. Vi står i dag i en lignende situation i Danmark.

Vil vi tage del i den kolossale vækst rejsebranchen er spået i fremtiden må vi styrke vores konkurrencekraft. Det vil være sund fornuft og skabe arbejdspladser ikke bare i de større byer men i høj grad også i vores mindre befolkede distrikter.

(Momssatser for hoteller: Belgien har 6 pct. moms på hoteller – Den officielle momssats er 21 pct., Bulgarien: 9 pct. (20 pct.), Cypern: 5 pct. (15 pct.), Danmark: 25 pct. (25 pct.), Finland: 9 pct. (23 pct.), Frankrig: 5,5 pct. (19,6 pct.), Grækenland: 6,5 pct. (23 pct.), Irland: 9 pct. (21 pct.), Italien: 10 pct. (20 pct.), Tjekkiet: 10 pct. (20 pct.), Tyskland: 7 pct. (19 pct.), Ungarn: 18 pct. (25 pct.) og Østrig: 10 pct. moms på hoteller, mens den officielle momssats er: 20 pct.) – HB