Rejsearrangører taber store erstatningsbeløb i New York Marathon

Stormen Sandy forhindrede New York Marathon 2012.

Stormen Sandy forhindrede New York Marathon 2012.

ANKENÆVN: Stribevis af klagesager over aflyst marathon i New York efter stormen Sandy splitter Ankenævnet i formand og forbrugere mod rejsebranchens repræsentanter.

Af Ejvind Olesen

Hvis man ikke i forvejen anede, at det ville gå sådan, skulle man ikke tro, det var muligt, men kendsgerninger er, at en meget omstridt paragraf i loven om rejseankenævn igen har betydet, at klagerne – og denne gang rigtigt mange – har fået ret i, at de skal have erstatning for mistet deltagelse i New York Marathon på grund af vejrgudernes rasen i stormen Sandy, der skabte store ødelæggelser i New York.

Det er nok muligt, at marathonløbere ikke har så meget kontakt med hinanden, når de løber, men bagefter ser der ikke ud til at være problemer. I hvert fald er mange deltagere åbenbart enige om at kræve erstatning. Først og fremmest fra Marathon Travel Club (Magic Tours A/S), der skal betale tusindvis af kroner tilbage – det ligner noget i retning af halvdelen af rejsens pris til alle, der har klaget til Ankenævnet over aflysningen. Det samme gælder nogle deltagere fra Albatros Rejser og Via Egencia.

Klagerne går ud på, at aflysningen kom så sent. Borgmester Bloomberg valgte at aflyse fredag aften før starten om lørdagen, fordi skaderne i New York da var så alvorlige, at det ud fra enhver betragtning ville være forkert at gennemføre løbet. Det betød, at bureauerne i Danmark blev ved med at sige, at der ikke ville blive aflyst.

Mange havde bestilt en uge på hotel og med dyrt betalt startafgift og andre arrangementer i NY. Nogle kræver hele rejsen refunderet, andre kræver halvdelen tilbage. Der er nuancer i de beløb, som bureauerne (arrangørerne) har tilbudt i erstatning. Typisk startafgift ca. 4.000 kr. eller frit valg gratis næste år.  Men klagerne kræver langt mere – mange hævder at hele formålet med rejsen er tabt på trods af andre oplevelser i byen.

Ankenævnets formand og de to forbrugerrepræsentanter henholder sig til, at rejserne er behæftet med så store mangler, at formålet med rejsen er væsentlig forfejlet og dømmer typisk tilbagebetaling af halvdelen af rejsens pris, fordi ”rejsen dog ikke har været uden værdi for klageren.”

Repræsentanten for RID (rejsearrangørerne) og fra Danmarks rejsebureau Forening mener ikke, at begivenhederne giver denne ret. Man kunne have købt en kortere rejse, hvis formålet udelukkende var marathonløbet.

Ingen har tilsyneladende været inde på vejrliget og grunden til aflysningen, som ingen kunne have forhindret. Formentlig fordi man ikke som erstatning anerkender force majeure, hvilket har været den alt overvejende henvisning til de tusindvis af amerikanere og andre nationers deltagere.

Med stemmetallene 3-2 dømmes arrangørerne til typisk at tilbagebetale beløb fra 5.000 til 10.000 kr. til kunderne.

Ankenævnet har truffet sin afgørelse 30. oktober og 1. november og arrangørerne har nu 30 dage til at overveje, om de vil anke til domstolene.