SAS skal betale for handicapservice

handicap-lufthavnHøjesteret fastslår, at det er helt efter bogen, når Københavns Lufthavn forlanger, at SAS betaler en regning på over 18 millioner kroner for ekstraudgifter for handicappede. SAS afviste at betale for assistancen, som lufthavnen giver handicappede passagerer.

Det er samme resultat, som Østre Landsret nåede frem til i februar sidste år. Dengang valgte SAS at anke dommen. Det betyder en ekstraregning på 400.000 kroner plus renter i sagsomkostninger oveni en regning for sagsomkostninger ved Østre Landsret, som løb op i 700.000 kroner, skriver epn.dk.

I juli 2008 trådte EUs PRM-forordning i kraft. Den betød, at lufthavnene blev forpligtet til at afholde merudgifter i forbindelse med handicappede passagerer. Tidligere havde opgaven hvilet på flyselskaberne.

Forordningen giver dog lufthavnene mulighed for at opkræve en afgift hos flyselskaberne for handicap-servicen. SAS har med henvisning til takstaftalen mellem selskabet og lufthavnen hævdet, at lufthavnen ikke må kaste nye gebyrer over på SAS.

Højesteret lægger vægt på, at takstaftalen er indgået inden PRM-forordningen, og at SAS på det tidspunkt alligevel selv sad med regningen.